ผบ.ตร.นำประกอบพิธีวันตำรวจ สีกากีน้อมนำแนวพระราชดำริ ร.9 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 17 ตุลาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) นำคณะรองผบ.ตร.-ผู้ช่วยผบ.ตร. และข้าราชการตำรวจ ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย พระภูมิ พระนารายณ์ พระพุทธรูปพระนิรันตราย วางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 สักการะรูปจำลอง พลตารวจเอก เผ่า ศรียานนท์ อดีตอธิบดีกรมตำรวจ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2560 ที่ผบ.ตร.กำหนดให้ปีนี้จัดพิธีวันตำรวจขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันตำรวจของทุกปีตรงกับวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงย้ายมาจัดในวันนี้ที่ตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แทน

นอกจากนั้นมีทำพิธีสงฆ์ โดยนิมนต์พระจากวัดปทุมวนาราม 10 รูปมาประกอบพิธี ก่อนมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่เป็นผู้ทำประโยชน์ เข้าร่วมสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่ประเทศมาเลเซีย จำนวน 39 นาย และสดุดีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วย และเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

พล.ต.อ.จักรทิพย์ กล่าวว่า จะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร และเสริมสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจ ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน โดยเฉพาะสวัสดิการตำรวจและครอบครัว จะมีการพิจารณาให้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถป้องกันอาชญากรรมต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการบริหารงานมาโดยตลอด

ผบ.ตร.กล่าวด้วยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ สั่งทุกหน่วยงาน เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยให้จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ได้สั่งการให้ พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที และสั่งการตำรวจทั่วประเทศเปิดที่ทำการสถานีตำรวจบริการประชาชนอย่างเต็มที่

ทั้งนี้วันที่ 17 ตุลาคม ตรงกับวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โอนกรมตำรวจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2541 และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ซึ่งปีนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เลื่อนพิธีกล่าวคำสัตย์ปฎิญานตนและพิธีสวนสนามที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

 


ที่มา : มติชนออนไลน์