การกีฬา ตั้ง 3 ทหาร นั่งอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กกท.แต่งทหาร
ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก กองประชาสัมพันธ์ กกท.

กกท. เห็นชอบปรับปรุงอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน แต่งตั้ง 3 นายทหาร เข้ามาดำรงค์ตำแหน่งอนุกรรมการ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ข่าวสด รายงานว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 10/2563 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.

ที่ประชุมเห็นชอบปรับปรุงอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กกท. จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. พลเอก ฉมาวิทย์ สาตรรอด หัวหน้างานนายทหาร ฝ่ายเสนาธิการ ประจำปลัดกระทรวงกลาโหม

2. พลเอก สมควร ทองนาค ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม

3. พันเอก ประวิตร ลีวัฒนา ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

รวมทั้งเห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. (Smart national sports park) โดยมี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานอนุกรรมการ

จากนั้น ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารงบลงทุนตามแผนการปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ ให้ กกท. เร่งรัดดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน และเงินสำรองของ กกท. และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วนต่อไป


รวมทั้ง เห็นชอบปรับงบประมาณค่าใช้จ่ายเงินสะสม กกท. ในแผนงานเร่งด่วน ที่ต้องดำเนินการก่อนการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) ได้รับการอนุมัติแล้ว รายการค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สนามแข่งขันที่ต้องดำเนินการจัดซื้อล่วงหน้าจากต่างประเทศ

อาทิ พื้นสนามแข่งขันต่าง ๆ จำนวน 109,500,000 บาท มาเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซมอินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก จำนวน 50,000,000 บาท

โดยเห็นชอบในหลักการ ให้ผู้ว่าการ กกท. มีอำนาจปรับเปลี่ยนรายการงบประมาณในแผนงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการก่อนการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) ได้รับการอนุมัติแล้ว ภายใต้กรอบวงเงินเดิม โดยไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพและการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) โดยให้ดำเนินการตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบใช้เงินสะสมของการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดนิทรรศการ “พระมหากษัตริย์นักกีฬา” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2563 ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ