“มีชัย” รับกม.ลูกป.ป.ช.ถูกท้วงเยอะ แทบทุกมาตรา เคาะสตง.ร่วมสอบทุจริตด้วย

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) พ.ศ. … ว่า คณะกรรมการป.ป.ช.ส่งเรื่องกลับมายังกรธ.แล้ว และสิ่งที่จะแก้ไขให้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา และอำนาจ โดยป.ป.ช.เห็นว่าระยะเวลาที่กรธ.กำหนดในเรื่องต้องไต่สวนภายใน 7 วันหลังรับเรื่อง หรือกรณีถ้าไต่สวนแล้วพบว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ผิดจะต้องแจ้งกลับเขาภายใน 7 วันนั้น ป.ป.ช.เห็นว่าอาจทำไม่ทัน แต่เดิมกรธ.คิดว่ากำหนดไว้พอสมควรแล้ว ดังนั้นจึงเห็นว่าเมื่อถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)แล้วก็ให้ป.ป.ช.ไปแก้ไข แต่ถ้านานไปประชาชนจะบ่นได้ อย่างไรก็ตามสืบเนื่องจากร่างพ.ร.ป.ดังกล่าวเขียนรองรับในกรณีที่สำนักงานตรวจการแผ่นดิน(สตง.)พบการทุจริตให้ส่งเรื่องมายังป.ป.ช.ได้ด้วยนั้น ทางป.ป.ช.ท้วงว่าจะทำให้กระทบอำนาจของเขา กรธ.เห็นว่าเรื่องนี้รัฐธรรมนูญกำหนดไว้จึงทำอะไรไม่ได้ อีกทั้งไม่ถือว่าเป็นการตัดอำนาจป.ป.ช.แต่อย่างใด เพราะเขายังเป็นผู้พิจารณาเหมือนเดิม

เมื่อถามว่ามีอะไรที่กรธ.ไม่สามารถแก้ไขให้ป.ป.ช.ได้บ้าง นายมีชัย กล่าวว่า ยังพิจารณาข้อท้วงติงไปได้ครึ่งเดียว เพราะป.ป.ช.ส่งมาเยอะมาก เกือบทุกมาตรา กรธ.จึงต้องใช้เวลาแต่ยังไงก็ต้องทัน และจะไม่ชะลอการพิจารณาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.แน่นอน ขณะนี้เราได้ส่งไปยังเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ดู เพื่อจะได้พิจารณาว่าทำได้มากน้อยแค่ไหน

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์