นายกฯหวังให้ทุกอย่างเดินหน้าเร็วขึ้นกว่าเดิมจากที่วางแผนไว้

เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 19 ตุลาคม ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ หรือ ก.น.จ.โดยกล่าวก่อนการประชุมว่า รัฐบาล และ คสช. มีแนวทางร่วมกัน ในการบริหารจัดการราชการแผ่นดินให้ระดับภาคเกิดความเข้มแข็ง โดยอยากให้ทุกอย่างเดินหน้าอย่างรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมจากที่วางแผนไว้ จึงต้องมีการนำร่องในทางปฏิบัติ ตั้งแต่ปีงบประมาณนี้เป็นต้นไป ส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็จะพิจารณาอีกครั้ง เพราะหวังอยากให้ทุกอย่างเดินหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ หากปล่อยเวลาล่วงเลยไป การแก้ไขปัญหาก็จะช้าลง ซึ่งแต่ละภาคต้องทำให้จังหวัด มีความพร้อมพื้นฐานใกล้เคียงกัน รวมถึงสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน ด้วยการกำหนดแผนพัฒนาในแต่ละพื้นที่ โดยไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และแบ่งเป็นกลุ่มงานเพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขัน สู่ความมั่นคงในระดับภูมิภาค พร้อมย้ำการปฏิบัติ ในเชิงบริหารต้องเกิดขึ้นให้เร็วที่สุด

 

 


ที่มา : มติชนออนไลน์