“บิ๊กตู่” เคาะโต๊ะ ตั้งคณะกรรมการใหม่ ก.บ.พ. ปรับโฉม ทำงานคล่อง

“บิ๊กตู่” เคาะโต๊ะ ตั้งคณะกรรมการใหม่ ก.บ.พ. ปรับโฉม ทำงานคล่อง-แก้งานอืด

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร แถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ หรือ ก.น.จ. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการใช้อำนาจในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 2551 โดยจะต้องปรับระบบการทำงานของ ก.น.จ.เดิม จึงเห็นควรให้มีการแก้ไข พ.ร.ฎ.ดังกล่าวในบางประเด็น พร้อมเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการบูรณาการการบริหารงานในเชิงพื้นที่ หรือ ก.บ.พ. ทำงานเป็นซุปเปอร์บอร์ด ซึ่งการทำงานจะมีความกระชับ แก้ไขปัญหาการทำงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการแบ่งพื้นที่ประเทศไทยเป็น 6 ภาค โดยจะดูแลการทำงานของ กนจ. ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุม ครม.อนุมัติแต่งตั้งอีกครั้ง พร้อมกันนี้ นายกฯได้ให้แนวทางบริหารงบประมาณไว้ว่า ในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องสามารถนำเสนอการของบประมาณขึ้นมาเพื่อให้ส่วนบนอนุมัติได้

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า นอกจากนี้คณะกรรมการ ก.บ.พ. ยังมีหน้าที่จัดทำยุทธศาสตร์ภาค โดยดูถึงแนวทางการขับเคลื่อนที่สำคัญ พร้อมส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติซึ่งต้องมีความเชื่อมโยง เช่น โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน การท่องเที่ยว ฐานการผลิต เป็นต้น พร้อมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินการต่างๆ

 


ที่มา : มติชนออนไลน์