เลือกตั้ง นายก อบจ. : ข้อปฏิบัติตัวให้ปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด-19

เลือกตั้ง
FILE. Borja Sanchez-Trillo / AFP

ข้อปฏิบัติตัว สำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน ในการเลือกตั้ง นายก อบจ. 2563 ทำอย่างไร ให้ปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด “นายก อบจ.” และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ “ส.อบจ.” ที่เกิดขึ้นในวันนี้ (20 ธ.ค.) ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. เนื่องด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสถานการณ์ในประเทศยังพบมีการระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีข้อปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข (7 ธ.ค.) ได้กำหนดมาตรการการดำเนินการเลือกตั้ง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในทุก ๆ ขั้นตอนของการดำเนินการดังนี้

ข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่

 1. เจ้าหน้าที่สวมใส่หน้ากากอนามัย เฟสชิลด์และถุงมือตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ข้อปฏิบัติของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ

 1. ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสวมใส่หน้ากากอนามัย
 2. เว้นระยะห่าง 2 เมตร
 3. ตรวจวัดอุณหภูมิ
 4. จัดคูหาลงคะแนนพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศา หรือมีอาการไข้ เป็นหวัด หรือไอ
 5. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้ง และก่อนออกจากที่เลือกตั้ง

นอกจากนี้ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ได้แนะนำ 5 มาตรการ สำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน การเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยตามรายงานของเว็บไซต์เดอะสแตนดาร์ด คือ

ข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่

 1. กำหนดจุดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ให้บริการประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกหน่วยเลือกตั้ง ทั้งก่อนเข้าคูหาและหลังออกจากคูหา พร้อมทั้งให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจเช็กอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิ และหากพบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ควรให้แยกใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาพิเศษ ซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกัน เพื่อมิให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนอื่น และแจ้งหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อดำเนินการต่อไป
 2. ควบคุมดูแลให้ผู้มีสิทธิและผู้ที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 3. จัดระยะห่างของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนเข้าไปยังที่เลือกตั้ง เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดระหว่างกัน
 4. ควรมีการทำความสะอาดอุปกรณ์หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ หรืออาจให้ประชาชนนำปากกาส่วนตัวมาเอง
 5. ให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ก่อนเข้ารับบริการในหน่วยเลือกตั้ง

ข้อปฏิบัติของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ

 1. ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
 2. สวมหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยเมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พกเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ในการล้างมือ
 3. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
 4. กลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจาย
 5. สังเกตตนเองและคนรอบข้าง หากมีไข้ ไอ จาม จมูกไม่ได้กลิ่น ควรพบแพทย์ทันที

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ