กกต. เปิดบริจาค “เงินภาษี” ประชาชน ช่วยพัฒนาพรรคการเมือง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชวนประชาชน ผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดา ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนให้พรรคการเมือง ปีละ 500 บาท 

วันที่ 12 มกราคม 2564 มติชนรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เชิญชวนประชาชนผู้เสียภาษีที่เป็นบุคคลธรรมดา มีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านการบริจาคภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด.90-ภงด.91) พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 69 ระบุว่าผู้เสียภาษีเงินได้ซึ่งมิใช่นิติบุคคลมีสิทธิแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ให้รัฐนำเงินที่ตนได้เสียภาษีไว้ไปอุดหนุนพรรคการเมืองที่ตนระบุ พรรคใดพรรคหนึ่ง ปีละ 500 บาท โดยเงินภาษีจำนวนนี้ผู้เสียภาษีไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม แต่จะถูกหักจากเงินภาษีที่ต้องส่งให้กับกรมสรรพากร

ขั้นตอนและวิธีการบริจาคเงินภาษี

ให้ผู้ที่ชำระภาษีแสดงเจตนาว่า ต้องการจะอุดหนุนเงินภาษีที่ชำระให้พรรคการเมืองใด โดยระบุในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด.90 หรือ ภงด.91) ให้ชัดเจนเพียง 1 พรรคการเมือง ตามที่มีชื่ออยู่ในข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ในปีที่เสียภาษีนั้น โดยสามารถบริจาคภาษีได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ การแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีที่ชำระให้พรรคการเมือง ให้ระบุรหัสพรรคการเมือง สามารถตรวจสอบรหัสพรรคการเมืองในปีภาษี 2564 ได้ที่ www.ect.go.th และ www.rd.go.th และระบุจำนวนเงินภาษีที่ประสงค์จะอุดหนุนให้พรรคการเมืองได้ไม่เกินจำนวน 500 บาท


อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรจะดำเนินการรวบรวมและจัดทำรายชื่อพรรคการเมืองที่ได้รับการอุดหนุน พร้อมยอดเงินภาษีของแต่ละพรรคการเมือง ส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมือง พร้อมกับโอนเงินดังกล่าวให้กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองภายในเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนประจำปีให้แก่พรรคการเมือง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ