“สมชัย” เตรียมชง กกต. เพิ่มประเด็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ขัด รธน. ส่งศาลรธน. วินิจฉัย

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการกกต. เปิดเผยว่า การประชุม กกต. ในวันที่ 18 กรกฏาคม ที่จะพิจารณาประเด็นการส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่า ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต. ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยตนจะเสนอให้มีการเพิ่มเติมประเด็นการกำหนดให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง ว่าเป็นการเขียนกฎหมายที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมอีกหนึ่งประเด็น เนื่องจากกลไกการออกแบบดังกล่าวเป็นการออกแบบที่ขัดกับมาตรา 78 ที่รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอำนาจรัฐ การตัดสินใจทางการเมืองและการอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน อีกทั้งขัดกับมาตรา 224(2) ที่กำหนดให้ กกต.มีหน้าที่และอำนาจในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เนื่องจากกลไกผู้ตรวจการเลือกตั้ง เป็นกลไกที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วม และไม่สามารถทำให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมได้ อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวจะต้องรอมติจากกกต. ว่าเห็นสมควรให้เพิ่มเติมประเด็น เพื่อส่งให้กับศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่

“แรงบันดาลใจในเรื่องนี้ ได้รับจาก นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ที่หันมาทบทวนประเด็นไพรมารีโหวตว่า อาจเป็นกลไกที่ทำให้การเลือกตั้งไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้น เมื่อผมเห็นว่า เรื่อง ผู้ตรวจการเลือกตั้ง เป็นกลไกที่หากนำไปใช้อาจไม่สามารถทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมได้ อีกทั้งเป็นการแต่งตั้งจากส่วนกลาง ทำให้ประชาชนในพื้นที่ขาดการมีส่วนร่วม ผมจึงเห็นสมควรเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าว”นาย สมชัยกล่าว

 


 


ที่มา มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ