“ชวน” บรรจุวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจ ฝ่ายค้านไม่แก้ญัตติสถาบัน

ประธานสภาฯ ประสาน ครม.ขอกำหนดวันซักฟอก หลังบรรจุระเบียบวาระ ด้าน ฝ่ายค้าน ยืนยันไม่แก้ญัตติที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน

วันที่ 29 มกราคม 2564 ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า ภายหลังฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิรายไม่ไว้วางใจ ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อที่ยื่นญัตติโดยมีผู้ยื่นรวม 208 คน จากนั้นมีการตรวจสอบญัตติโดยให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาคนที่ 2 ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบญัตติต่าง ๆ ได้ทำการตรวจสอบ และได้มีความเห็นว่าถ้อยคำในญัตติของฝ่ายค้านมีบางถ้อยคำน่าจะทบทวน ซึ่งสอดคล้องกับประธานสภา ดังนั้น จึงเป็นเหตุให้มีการประชุมร่วมวิปฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล โดยวิปฝ่ายค้านได้ขอรับไปทบทวน

อย่างไรก็ตาม ในที่สุดฝ่ายค้านยืนยันว่าจะไม่แก้ไขถ้อยคำในญัตติ ยืนยันถ้อยคำเดิมในญัตติทุกประการ จากนั้น นายชวนได้อนุญาตให้บรรจุญัตติอภิปราไม่ไว้วางใจไว้ในระเบียบการประชุมแล้ว จึงไม่สามารถแก้ไขถ้อยคำอะไรได้แล้ว ทั้งนี้ สภาผู้แทนราษฎร ได้ประสานไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.)กำหนดวันที่ ครม.พร้อมจะมาชี้แจงเมื่อใด เมื่อ ครม.ตอบมาก็จะหารืออีกครั้งระหว่างวิปฝ่ายค้าน กับวิปรัฐบาล ที่จะหารือกรอบเวลาอภิปรายรวมถึงวันลงมติ

ผู้สื่อข่าวรานงานเพิ่มเตอมว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ เป็นครั้งแรกภายหลังการลือกตั้ง 2 ปี ที่หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาล ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจรายบุคคล

รัฐมนตรีผู้ถูกยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ 10 คน มี 4 คน ที่เคยถูกฝ่ายค้านเปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาในปี 2563 จำนวน 4 คน  ได้แก่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา, พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ, พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา และ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า  ซึ่งได้รับการลงมติ “ไว้วางใจ”  น้อยที่สุด

10 รายชื่อ รัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

  1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  2. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ
  3. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  4. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  5. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
  6. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
  7. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
  8. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  9. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
  10. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ (19 ม.ค.) ที่ประชุมรัฐสภามีมติกำหนดให้มีการประชุมสภากำหนดให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์นี้ และลงมติวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564