ครม.ไฟเขียว ร้านธงฟ้า รถตู้ แท้กซี่ ร่วมโครงการ “เราชนะ” ได้

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ “ร้านธงฟ้า-ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ” เข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ได้

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเราชนะ ในส่วนของขอบเขตผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ เพื่อให้ครอบคลุมผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการที่มีลักษณะเดียวกันกับที่ ครม.เห็นชอบและร้านค้าในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้า) ที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้จ่ายได้อยู่เดิม

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

  1. เป็นผู้ประกอบการร้านธงฟ้า

2. เป็นผู้ประกอบการประเภทร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง

3. เป็นผู้ประกอบการประเภทบริการสัญชาติไทย ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้


  • เป็นผู้ประกอบการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล เป็นผู้ประกอบการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง เป็นผู้ประกอบการของวิสาหกิจชุมชน
  • มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้ หรือเป็นผู้ให้บริการประเภทรถที่ตรวจสอบได้ เช่น สามล้อถีบ
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 31 มีนาคม 2564
  • ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ
  • ไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ
  • ไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการของรัฐ หรือ ฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

4. เป็นผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะสัญชาติไทยที่มีคุณสมบัติดังนี้

  • เป็นผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล
  • เป็นผู้ประกอบการประเภทรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (TAXI METER) รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถสองแถวรับจ้าง และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ

5. เป็นผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะมวลชน ได้แก่ รถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟ รถโดยสารประจำทางสาธารณะ และเรือโดยสารสาธารณะที่ลงทะเบียนและผ่านกระบวนการเปิดใช้งานแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” โดยตรงกับธนาคารกรุงไทย

สำหรับ “รถสามล้อถีบ” สามารถเข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน เนื่องจากเป็นบริการขนส่งสาธารณะที่ไม่ต้องขอใบอนุญาตขับขี่สาธารณะจากกรมการขนส่งทางบก ทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ ที่กำหนดว่าจะต้องเป็นผู้ให้บริการที่มีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ


ทั้งนี้ ที่ผ่านมาคณะกรรมการฯ ได้ประสานขอความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ให้ช่วยตรวจสอบยืนยันการให้บริการของผู้ประกอบการในกลุ่มดังกล่าวด้วยแล้ว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ