ทนายอนันต์ชัย ยื่นหนังสือถึง “ชวน” สอบจริยธรรม “ปารีณา” พรุ่งนี้

“ทนายอนันต์ชัย” โพสต์ข้อความ ประกาศจะเดินทางพร้อมสมาคมคนพิการ ยื่นหนังสือถึง “ชวน” ให้สอบจริยธรรม “ปารีณา” พรุ่งนี้

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  นายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายความ โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก ระบุว่า วันพรุ่งนี้ (5 ก.พ.) ตนพร้อมนายกสมาคมสภาคนพิการและผู้นำองค์การคนพิการ จะเดินทางไปยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อคนพิการและประชาชน ถึง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สอบจริยธรรม นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี กรณีโพสต์คำว่า ออทิสติก ในลักษณะใส่ร้าย เสียดสี นักแสดงสาว “ก้อย อรัชพร” หรือไม่ ข้อความที่นายอนันต์ชัยโพสต์ มีดังนี้

พบกันที่รัฐสภา !

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ รัฐสภา

ผม…และนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และผู้นำองค์การคนพิการแต่ละประเภท 7 องค์การ จะยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อคนพิการและประชาชน ถึงนายชวน หลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฏร ให้สอบจริยธรรม นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สส.ราชบุรี

สืบเนื่องจากกรณีนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สส.ราชบุรี เขต 3 โพสต์ข้อความในลักษณะใส่ร้าย เสียดสี นางสาวอรัชพร โภคินภากร หรือก้อย

“ ดาราน่าแบ๊ว หรือ ออทิสติก “

อันเป็นการเปรียบเทียบกับความพิการของบุคคล (ออทิสติก) ในลักษณะเหยียดหยาม เย้ยหยัน ข่มเหงให้ต่ำตม อันเป็นการ Bully คนที่เป็นออทิสติก ! ส่งผลกระทบต่อกายและจิตใจของคนพิการทุกประเภท และครอบครัวโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะคนพิการที่เป็นออทิสติก พ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นออทิสติก ซึ่งถือเป็นการคุกคามต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ของคนพิการเหล่านั้นอย่างร้ายแรงและไม่เป็นธรรมตาม พ. ร. บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 15 ถึงมาตรา 17 และตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฯ พ.ศ.2556 ข้อ 4 ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 มาตรา 4, 27, และขัดต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้อบทที่ 5 และบทที่ 8 ซึ่งคนพิการ,ผู้ดูแลคนพิการ(พ่อ แม่ ด้วย) และองค์กรด้านคนพิการ มีสิทธิ์ร้องขอให้วินิจฉัยปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ต่อคนพิการได้ ตามข้อ 13 แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฯ พ.ศ.2556 และถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการ กระทำของนางสาวปารีณา ฯ ดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329(1), (4) อีกด้วย

เมื่อผม ,คุณชูศักดิ์ฯ ,นางสาวเพียงฝัน นาคสุขไพบูลย์ ซึ่งเป็นออทิสติก และเป็นนักเรียนทุนแพทย์ปริญญาเอกของสหภาพยุโรป ซึ่งบิดาฯ องค์กรคนพิการฯ และคนพิการ พร้อมทั้ง 7 องค์การคนพิการระดับประเทศ ได้แก่

  1. สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
  2. สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
  3. สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
  4. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  5. สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
  6. สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  7. สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย
  8. นางสาว เสาวลักษณ์ ทองก๊วย ( ที่ปรึกษาสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ )
  9. ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ุ ( ประธานฝ่ายกฏหมายสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย )

ได้ออกมาตักเตือน และขอให้กล่าวคำขอโทษ และหยุดคุกคามทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา แต่นางสาวปารีณาฯ หาได้สำนึกในการกระทำของตนไม่ กลับพูดในทำนองหัวหมอ ท้าทายว่า

“ ไปจบที่ศาล ! “

ผม องค์การคนพิการระดับประเทศทั้ง 7, คนพิการ และประชาชนที่มีจิตเป็นธรรมและเมตตา จึงได้ร่วมกันลงชื่อคัดค้านการกระทำของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สส.ราชบุรี เขต 3 และยื่นต่อนายชวน หลีกภัย ในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฏร ให้ดำเนินการสอบจริยธรรมนางสาวปารีณา ไกรคุปต์.

แล้วเจอกัน

ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช

( ทนายกระดูกเหล็ก )

ล่าสุด นายอนันต์ชัย ได้แจ้งเปลี่ยนเวลา จากเดิม 14.00 น. เป็นเวลา 11.00 น. วันที่ 5 ก.พ.

 

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ