เปิดวอร์รูมการเมืองตึกไทยคู่ฟ้า “ประยุทธ์” ระดม 20 กระทรวงรับศึกฝ่ายค้าน

ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเที่ยวนี้ แม้พรรคฝ่ายค้านถูกปรามาสว่า ไม่มีไม้เด็ด-หมัดน็อก

แต่การยื้อไปถึงปลายยก-ครบวาระ และต้องตัดสินที่การ “นับคะแนน” ใน “ยกสุดท้าย” เวทีซักฟอก อาจจะเป็น “ตัวชี้วัด” ประสิทธิภาพ-ศักยภาพของ “พรรครัฐบาล” และ “พรรคฝ่ายค้าน”

โค้งสุดท้ายตลอดสัปดาห์ก่อนถึงฤดูกาลอภิปราย พล.อ.ประยุทธ์ “เก็บตัว” อยู่บนตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อเตรียมข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจในทุกมิติ-ครบทุกประเด็น โดยมี “วอร์รูม” เตรียมสู้ศึกซักฟอก-ทีมงานตึกไทยคู่ฟ้า อย่างน้อย 3 ชุดหลัก

ชุดแรก-ทีมที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่มี “ดิสทัต โหตระกิตย์” เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็น “หัวหน้าชุด” โดยมี “รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง” อยู่ในชุดนี้

อาทิ นายบรรสาน บุนนาค และ นายประทีป กีรติเรขา และ ชุดที่สอง-ทีมวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายที่ทำหน้าที่ดูเรื่องกฎหมาย-การอภิปรายที่ “คาบลูกคาบดอก” กับสถาบันพระมหากษัตริย์

ชุดที่สาม ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) ที่มี “เสธ.นุ้ย” พล.ต.ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์ เป็น “หัวหน้าศูนย์” ทำหน้าที่เป็นเหมือน “สะพาน” ประสานกับหน่วยงาน 20 กระทรวง เพื่อเป็นจุดศูนย์รวม-รวบรวมข้อมูลให้กับ “พล.อ.ประยุทธ์”

Advertisement

โดยเฉพาะข้อมูลเร่งด่วน-ข้อมูลสำคัญที่ทุกหน่วยงานประเมินแล้วว่า “ฝ่ายค้าน” จะลุกขึ้นถามในสภา โดยจะทำหน้าที่กลั่นกรอง “แนวคำตอบ” จากทั้ง 20 กระทรวงที่ส่งมา

ยกตัวอย่างเรื่องสำคัญที่ส่งมา 10 เรื่อง PMOC จะคัดให้เหลือเพียง 5 เรื่อง โดยการประเมิน-วิเคราะห์-สังเคราะห์ เพื่อ “เสิร์ฟข้อมูล” ให้ พล.อ.ประยุทธ์ หยิบ “ข้อมูลที่ดีสุด” ไปเป็น “คำตอบสุดท้าย”

PMOC ทำหน้าที่เป็นเสมือนกลไกสนับสนุนการอภิปราย ทำงานเชิงรุก ประเมินข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ก่อนถึงมือ พล.อ.ประยุทธ์ และกำหนด content ในสิ่งที่ “ประชาชนควรรู้” มากกว่าสิ่งที่ “ฝ่ายค้านชอบถาม” เช่น เรื่องวัคซีน

โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็น “คนตัดสินใจสุดท้าย” ว่าจะเลือกข้อมูลใดเพื่อสร้างการรับรู้-ความเข้าใจที่ถูกต้อง

Advertisement

นอกจากนี้ PMOC ยังคอยประสานกับ “วอร์รูมการเมือง” ที่เป็นข้อมูลที่เป็น “ประเด็นการเมือง” และ “ข้อมูลเชิงวิชาการ” ของ “ข้าราชการประจำ” เพื่อกรองข้อมูลให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ ว่าควรจะตอบในเชิงการเมือง หรือ ตอบในข้อเท็จจริง-หลักวิชาการ

“เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อเท็จจริงที่ถูกต้องที่สุด ไม่ให้ถูกนำไปบิดเบือนเป็นประเด็นการเมือง เพราะบางเรื่องควรให้นักการเมืองตอบเพราะมีผลต่อคะแนนเสียงของพรรคการเมืองเอง” แหล่งข่าวจากศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีระบุ

นอกจาก “ชุดเฉพาะกิจ” ทั้ง 3 ชุด ที่คอยรับ-ส่งและกรองข้อเท็จจริง ข้อมูลที่สด-ใหม่ ทันกับเหลี่ยม-มุมและกลเกมในสภาของนักการเมืองแล้ว

ยังมีอีก “ทีมที่ปรึกษาชั้นในสุด” เป็นอีกกลไก- 1 level เป็น ทีมชั้นในสุด-ลึกสุดในตึกไทยคู่ฟ้า คอยตัดสินใจใน “ขั้นสุดท้ายของสุดท้าย” มี “บุคคลนิรนาม” ทำหน้าที่เป็น “นายทวาร” บัญชาการ “ด่านสุดท้าย” ก่อนถึงมือ พล.อ.ประยุทธ์

ขณะเดียวกันยังมี “ทีมเสธ.ตึกไทยคู่ฟ้า” รอบตัว พล.อ.ประยุทธ์ที่ยังคอยสนับสนุนข้อมูลในทางลับ อาทิ “เสธ.มิตต์” พล.ต.นิมิตต์ สุวรรณรัฐ “เสธ.เก๋” พล.ต.ณัฐวุฒิ ภาสุวณิชยพงศ์ พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ และ พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์

สำหรับญัตติ-ข้อกล่าวหาเรื่องสถาบัน “ทีมวอร์รูม” เตรียมข้อมูลในเชิงหลักการให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ตอบไว้แล้ว ส่วนที่เหลือ “หน้างาน” จะประเมินจากคำถามของฝ่ายค้านว่า “แหลมคม” แค่ไหน

โดย พล.อ.ประยุทธ์จะเป็นคนลุกขึ้นชี้แจงด้วยตัวเอง แต่ถ้าเหลือบ่ากว่าแรง ก็จะให้นายวิษณุเป็นผู้ลุกขึ้นตอบ รวมถึงได้หารือกับ “ชวน หลีกภัย” ประธานรัฐสภาไว้เบื้องต้นเพื่อคอย “ตัดบท” หากฝ่ายค้านถามคำถามที่ “ล่อแหลม”

ฟากฝั่ง “วอร์รูมการเมือง” ที่มี “กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี” ของพรรคร่วมรัฐบาลกว่า 30 ชีวิต โดยได้แจกจ่าย-แบ่งงานตามความรับผิดชอบตามหมวด เศรษฐกิจ-การเมือง-ความมั่นคง และข้อกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์

ประสานงานกับประธานวิปรัฐบาล-วิรัช รัตนเศรษฐ เพื่อส่งต่อ “ข้อมูลเชิงลึก” ให้ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลอภิปราย โดยเฉพาะการอภิปรายพาดพิงกับสถาบันกษัตริย์มอบหมายให้ทีมกฎหมาย มีนายทศพล เพ็งส้ม เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง

“การทำงานไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นพรรคใด 10 รัฐมนตรีผู้ถูกอภิปรายอยู่กระทรวงใดบ้าง บูรณาการทำงานกัน เพราะผู้ช่วยรัฐมนตรีมาจากพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค ช่วยกันเก็งข้อสอบ หาข้อมูลมาซัพพอร์ตรัฐมนตรีผู้ถูกอภิปรายให้ได้มากที่สุด” 1 ในทีมวอร์รูมกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีระบุ

โดยจะใช้สำนักงาน ก.พ.-ห้องทำงานของ “แรมโบ้-สุภรณ์ อัตถาวงศ์” เป็น “กองบัญชาการ” ป้อนข้อมูลล่าสุดไปยัง ส.ส.พรรครัฐบาล เพื่อป้องกัน “ข้อมูลรั่วไหล”

“เราพยายามบอกกับกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีทุกท่าน อะไรที่เก็งข้อสอบไว้ พยายามอย่าไปเปิดเผย เพราะถ้าข้อสอบรั่ว และมีการเปลี่ยนประเด็นก่อนการอภิปรายขึ้นมา รัฐบาลจะเตรียมข้อมูลไม่ทัน”

ศึกซักฟอก 2021 ถามดี-ตอบโดนใจ มีชัยไปกว่าครึ่ง