เปิดภาพ “ตู่ นันทิดา” สวมชุดกากี ทำหน้าที่ นายก อบจ. สมุทรปราการ

ตู่ นันทิดา

เปิดภาพ “นันทิดา แก้วบัวสาย” สวมชุดกากี ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบจ. สมุทรปราการ แถลงนโยบายด้านบริหารและพัฒนาท้องถิ่น-เศรษฐกิจ เมื่อวานนี้ (22 ก.พ.)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจากต้นเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 11 จังหวัด ที่ได้มีการลงคะแนนใหม่ในบางหน่วยเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

หนึ่งในจังหวัดที่ กกต. ประกาศรับรองผล คือ จังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย หรือ “ตู่” นายก อบจ. จากพรรคพลังประชารัฐ

ล่าสุด มติชนรายงานว่า เมื่อวานนี้ (22 ก.พ.) ได้ปรากฏภาพ “นายกฯ ตู่” สวมชุดกากี ทำหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรปราการ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารแถลงนโยบายการบริหาร แนวนโยบายการพัฒนาด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ การนำรายได้สู่ประชาชนเป็นหลัก และอื่น ๆ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564

ตู่ นันทิดา
ภาพข่าว : มติชน

โดยมีสมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น ร่วมการประชุมรับฟังการแถลงนโยบายครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ


สำหรับนโยบายที่ “นายกฯ ตู่” แถลง มีทั้งหมด 7 ข้อ ดังนี้

  1. นโยบายการพัฒนาด้านการพัฒนาท้องถิ่น
  2. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  3. นโยบายการพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
  4. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ นำรายได้สู่จังหวัด เพิ่มรายได้ให้ประชาชน
  5. นโยบายการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  6. นโยบายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
  7. นโยบายการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร