“เณรโฟล์ค” จ่อโดนดำเนินคดี หลังพบผิดวินัยสงฆ์-ดูหมิ่นพระสังฆราช

เณรโฟล์ค
ภาพข่าว : มติชน

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีมติดำเนินคดีตามกฎหมาย “เณรโฟล์ค” กรณีเข้าร่วมม็อบราษฎร-แสดงพฤติกรรมดูหมิ่นสมเด็จพระสังฆราช

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีมติดำเนินตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่ สามเณรสหรัฐ สุขคำหล้า หรือ “โฟล์ค” ไม่มีสังกัด หลังพบมีพฤติกรรมขัดต่อคำสั่งมหาเถรสมาคม

สามเณรดังกล่าว เป็นบุคคลตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 57-2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เรื่อง กรณีสามเณรเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง โดยเข้าร่วมชุมนุมและปราศรัยกับกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองหลายครั้ง

อีกทั้งในระหว่างการชุมนุมยังแสดงพฤติกรรมละเมิดองค์แห่งพระวินัยปิฎก โดยกล่าวติพระธรรม กล่าวติพระสงฆ์ มีความเห็นผิด ไม่เหมาะสมในสมณะแห่งพระพุทธศาสนา มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายสมเด็จพระสังฆราช ใส่ความคณะสงฆ์ให้เสื่อมเสียหรือแตกแยก

ทั้งนี้ ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แจ้งมติมหาเถรสมาคมไปยังเจ้าคณะทุกจังหวัด และจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อดำเนินการตามแนวทางการลงทัณฑกรรมแก่สามเณร พร้อมแจ้งขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ต่าง ๆ หากพบเห็นสามเณรดังกล่าว ให้นำเข้าพบเจ้าคณะผู้ปกครองในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคมแล้ว

สำนักงานพระพุทธศาสนา