เปิดผลเลือกตั้งท้องถิ่น นนทบุรี อย่างไม่เป็นทางการ

เลือกตั้ง
BORJA SANCHEZ-TRILLO / AFP

กกต. จ.นนทบุรี เปิดผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรี อย่างไม่เป็นทางการ 22 รายชื่อ

วันที่ 29 มีนาคม 2564 มติชนรายงานข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดนนทบุรี โดยเปิดผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี นนทบุรี อย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้

อำเภอนนทบุรี

 1. เทศบาลนครนนทบุรี : นายสมนึก ธนเดชากุล
 2. เทศบาลเมืองไทรม้า : จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร
 3. เทศบาลเมืองบางกร่าง : นางสาวสุวรรณา โล้สมบูรณ์
 4. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง : นายณัฏฐพร แสงบัว

อำเภอไทรน้อย

 1. เทศบาลตำบลไทรน้อย : นายสัมฤทธ์ ด้วงโสน

อำเภอบางกรวย

 1. เทศบาลเมืองบางกรวย : นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล
 2. เทศบาลตำบลบางสีทอง : นายวันชัย วันชาญเวช
 3. เทศบาลตำบลปลายบาง : นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์
 4. เทศบาลตำบลศาลากลาง : นายจิระเดช สุขเกษม

อำเภอบางบัวทอง

 1. เทศบาลเมืองบางบัวทอง : นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์
 2. เทศบาลเมืองบางคูรัด : นางสาวพิมพ์พัชชา หยิมการุณ
 3. เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา : นายกิจก้อง นาคทั่ง
 4. เทศบาลเมืองพิมลราช : นายลำพอง นามพันธ์
 5. เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง : นายวิเชียร เจริญนนทสิทธิ์

อำเภอบางใหญ่

 1. เทศบาลเมืองบางแม่นาง : นางศศิธร นกทรัพย์
 2. เทศบาลตำบลบางใหญ่ : นายสามารถ อารยรุ่งโรจน์
 3. เทศบาลตำบลบางม่วง : นายพรเทพ ประดับพลอย
 4. เทศบาลตำบลบางเลน : นายวรพจน์ พวงแย้ม
 5. เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง : นายประถมการ อ่วมอ่อง
 6. เทศบาลตำบลเสาธงหิน : นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์

อำเภอปากเกร็ด

 1. เทศบาลนครปากเกร็ด : นายวิชัย บรรดาศักดิ์
 2. เทศบาลตำบลบางพลับ : นายอดุลย์ บุญสม

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ