ทบ.แจงยิบ หลังทหารชายแดนใต้พ้อได้เบี้ยเลี้ยงน้อยนิด

ทบ.แจงยิบ เงินเดือน-เบี้ยเลี้ยง ทหารชายแดนใต้ คนละส่วน บอกเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน ย้ำรายจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงเป็นการบริหารจัดการของแต่ละบุคคล เล็งหน่วยต้นสังกัด ทำความเข้าใจกำลังพล

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวชี้แจงถึงกรณีการเผยแพร่เอกสารลงในโซเชียลมีเดียการจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงของทหารจังหวัดชายแดนภาคใต้บางหน่วย โดยอ้างเป็นเงินเดือนและถูกหักค่าใช้จ่ายหลายรายการ ว่าน่าจะมีความเข้าใจผิดและคลาดเคลื่อน เพราะข้อมูลที่มีการเผยแพร่ออกมาทางโซเชียลมีเดียเป็นส่วนของเงินเบี้ยเลี้ยงสนาม ซึ่งเป็นคนละส่วนกับเงินเดือน ทั้งนี้ทหารกองประจำการ หรือทหารเกณฑ์ ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้รับทั้งเงินเดือน และค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเดือนละ 2,500 บาท รวมได้รับประมาณ 12,000 บาทต่อเดือน ซึ่งได้รับเต็มจำนวนจากทางราชการ นอกจากนี้ยังได้รับค่าเบี้ยงเลี้ยงสนามเพิ่มเป็นพิเศษ สำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทหารชั้นประทวนจะได้รับคนละ 240 บาทต่อวัน ส่วนทหารกองประจำการได้รับคนละ 104 บาท ต่อวัน

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า สำหรับรายการหักค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยง เป็นค่าใช้จ่ายของแต่ละบุคคลที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยในส่วนค่ารถ เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกำลังพลในช่วงพัก ซึ่งเป็นค่ายานพาหนะจากที่ตั้งหน่วยในฐานปฏิบัติการต่างๆ เป็นลักษณะการรวมเงินของกำลังพลในหน่วยเอง เพื่อเดินทางต่อไปยังสนามบินซึ่งกองทัพบกได้จัดอากาศยานเป็นสวัสดิการของกำลังพลไว้อยู่แล้ว หรือเดินทางไปยังท่ารถโดยสาร ตามการบริหารจัดการของแต่ละหน่วยและส่วนบุคคลของกำลังพล

“ นอกจากนี้ยังมีเงินหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ คือค่าประกอบเลี้ยง หรือค่าอาหาร และรายการลงบัญชีซื้อสินค้าร้านสวัสดิการ หรือ PX ซึ่งหากกำลังพลไม่ได้ไปลงบัญชีซื้อสินค้าในร้าน PX ไว้ ก็จะมีเงินส่วนเหลือมากขึ้น ทั้งนี้เห็นว่า การเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียควรพิจารณาด้วยว่าได้นำเสนอข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ เพราะจะสร้างความเข้าใจผิดให้กับสังคมได้ ขณะที่หน่วยต้นสังกัดก็คงต้องอธิบายให้ทหารเกณฑ์ได้เข้าใจและรับทราบถึงรายการที่ถูกหักค่าใช้จ่ายด้วย” รองโฆษกกองทัพบกกล่าวว่า ขอย้ำว่ากองทัพบกดูแลสวัสดิการทหารเกณฑ์เป็นอย่างดีอยู่แล้ว

 

ที่มา : มติชนออนไลน์