สนช.รับหลักการ กม.ป.ป.ช.วาระแรก “กล้านรงค์” ห่วงตีกรอบเวลา 2 ปี กระทบทำงาน

แฟ้มภาพ

สนช.รับหลักการ กม.ป.ป.ช.วาระแรก “กล้านรงค์” ห่วงตีกรอบ 2 ปีกระทบงาน จับตา “บิ๊กเนม” นั่งกมธ.เพียบ

เมื่อ‪เวลา 11.30 น. ‬วันที่ 2 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติ (สนช.) ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. เป็นประธานการประชุม เข้าสู่วาระการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เสนอ โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. กล่าวชี้แจงหลักการและเหตุว่า มุ่งเน้นให้ ป.ป.ช.ทำงานรวดเร็วน่าเชื่อถือ จึงปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางส่วน เช่น การใช้ระบบไต่สวนแทนการตั้งคณะอนุกรรมการ ที่ทำให้เกิดความล่าช้า ส่วนสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบทุกวันแบบ สตง. จึงให้สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เปิดข้อมูลทรัพย์สิน เป็นหูเป็นตาให้บางเรื่องพอ ส่วนการตรวจสอบให้เป็นหน้าที่ ป.ป.ช. ภาค จำนวน 12 ภาค ซึ่งถือว่ามากกว่าหน่วยงานอื่นๆ สำหรับระยะเวลาทำงานให้สูงสุดไม่เกิน 2 ปี ทั้งนี้สามารถต่อเวลา หรือยังตรวจสอบต่อไปได้ ตามอายุความของคดีนั้น ในแง่การตรวจสอบกรรมการป.ป.ช. ให้มีการร้องขอเพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระมาทำหน้าที่ ส่วนเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ให้ สตง.เป็นผู้ตรวจสอบ แล้วส่งให้กรรมการ ป.ป.ช.เป็นผู้ชี้มูล หรือหากเห็นว่า สตง.ชี้มูลไม่เป็นธรรม กรรมการ ป.ป.ช.ก็ตรวจสอบเองได้ นอกจากนี้ มีการตัดเรื่องของการจัดทำยุทธศาสตร์ของ ป.ป.ช.ทิ้งไป โดยให้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในส่วนของแผนการป้องกันการทุจริตแทน

จากนั้น จึงเปิดให้สมาชิก สนช.อภิปราย เริ่มจาก นายกล้านรงค์ จันทิก สมาชิกสนช. ในฐานะกรรมการพิจารณาศึกษา ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กล่าวว่า มีการตั้งข้อสังเกตว่า การไต่สวนสาธารณะ ในร่างกฎหมายที่ป.ป.ช.เสนอให้ กรธ.แล้วถูกตัดทิ้งไปนั้น ควรคงเนื้อหาส่วนนี้ว่า เพื่อให้สาธารณะมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น ส่วนการยึดและอายัดทรัพย์นั้น ควรมีการกำหนดมาตรการเยียวยา ทั้งยังต้องทบทวนว่า กรอบเวลาการทำงาน 2 ปี ของ ป.ป.ช.นั้น จะมีผลกระทบหรือไม่ ด้านนายกิตติ วะสีนนท์ อภิปรายว่า ในชั้นกรรมาธิการ (กมธ.) คงต้องดูถ้อยคำให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะในส่วนของการประสานความร่วมมือ การตรวจสอบการรับสินบน เพื่อให้สัมพันธ์ตามกติการะหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ภายหลังอภิปรายราว 2 ชั่วโมง ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วาระแรก ด้วยคะแนน 200 ต่อ 0 งดออกเสียง 4 พร้อมตั้ง กมธ.วิสามัญพิจารณาราย มาตรา ในวาระที่ 2 ภายใน 58 วัน จำนวน 35 คน เช่น นายวิชา มหาคุณ ที่ปรึกษากรธ.และอดีตป.ป.ช. นายกล้านรงค์ จันทิก สนช.และอดีต ป.ป.ช. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. น.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรรมการป.ป.ช. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์ สนช. และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา สมาชิก สนช.และ ผบ.ตร. โดยมีกำหนดแปรญัตติ 7 วัน

 

ที่มา : มติชนออนไลน์