ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด 4 จนท.กทม. ทุจริตโครงการไฟประดับลานคนเมือง-สอบ”คุณชายหมู”เพิ่มฐานละเว้น

วันที่ 7 พฤศจิกายน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นายธวัชชัย จันทร์งาม ผู้อำนวยการท่องเที่ยว นายมรกต ภูมิพานิช และนายสิทธิโชค อภิบาล นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ตามความผิดในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 และ 157 ประกอบมาตรา 83 และพระราชบัญญัตืว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 11 และมาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 82 (1) (2) มาตรา 83 (3) มาตรา 85 (1) (7) ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 มาตรา 44 จากฐานความผิดการจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งไฟฟ้า มูลค่ากว่า 39 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือไฟลานคนเมือง เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา โดยมีบริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด บริษัท สรรสร้าง จำกัด นางสาวกันติกานต์ อินทศร นายวีระศักดิ์ ศิริจันทร์เพ็ญ นางสิริพร ชาวปราการ และนางสาวคุณัณญา จรูญภาพิมล เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิด โดยให้ส่งรายงานเอกสาร และความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาลงโทษกับนางสาวปราณี นายธวัชชัย นายมรกต นายสิทธิโชค พร้อมส่งเรื่องไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำผิด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 92 และมาตรา 97 แล้วแต่กรณีไป

สำหรับข้อกล่าวหานายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้น และข้อกล่าวหาบริษัท จิปาถะไอเดีย จำกัด บริษัทสยาม เอ็ม.อี.อี. จำกัด นายคฑารัฐ สินธิศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัทจิปาถะฯ นายอนุชิต พลวิเศษ กรรมการผู้จัดการบริษัท สยาม เอ็ม.อี.อี.ฯ ให้เป็นอันตกไป

นอกจากนี้ ป.ป.ช. ยังสั่งการให้ไต่สวนข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้เกี่ยวข้อง กับการจัดทำเอกสารเท็จอีกจำนวน 16 ราย ได้แก่ นายธวัชชัย จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยว นางสาวเกสรี อิษฐ์อ่วม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน บริษัทเก็ทไลฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด นายทศเทพ วงศ์หนองเตย กรรมการผู้จัดการบริษัทเก็ทไลฟ์ฯ บริษัท แอคซิด ดิจิตอล จำกัด นายเจริญชัย กาญจนพิบูลย์ กรรมการบริษัท แอคซิด ดิจิตอลฯ บริษัท ไวท์ลาย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด นายนคร ศรีเพชร กรรมการผู้จัดการบริษัท ไวท์ลาย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ฯ บริษัท อะเบาท์ ไอเดีย อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด นายอธิวัฒน์ ทองอินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท อะเบาท์ ไอเดีย อีเว้นท์ เอเจนซี่ฯ บริษัท จิปาถะ ไอเดีย จำกัด นายคฑารัฐ สันธิสิริ กรรมการผู้จัดการบริษัท จิปาถะ ไอเดียฯ นางสาวปนัสยา ใจแก้ว บริษัท คิวริโอ ทัวร์แอนแทรเวิล จำกัด นาวสาวกันติกานต์ อินทศร กรรมการผู้จัดการบริษัท คิวริโอ ทัวร์แอนแทรเวิลฯ และนางสาวสิริพร ชาวปราการ เพิ่มเติม

ส่วนกรณีของม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้น ให้แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ในฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เนื่องจากไม่ระงับยับยั้ง หรือตรวจสอบการทุจริตในโครงการดังกล่าว