มหาดไทย สั่งฝ่ายปกครองผนึกกำลัง ป้องกันชายแดน ดักผู้หลบหนีเข้าเมือง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปลัดมหาดไทย ย้ำผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ดึงภาคประชาชนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริเวณพื้นที่ชายแดน พร้อมสร้างการรับรู้ทุกภาคส่วน เฝ้าระวังและตรวจสอบผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและอาสาสมัครด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ ที่มีศักยภาพและความพร้อม

สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการลาดตระเวน ตรวจตรา เฝ้าระวัง การลักลอบเข้าเมือง ผ่านช่องทางธรรมชาติตลอดแนวชายแดน 24 ชั่วโมง ด้วยการร่วมปฏิบัติงานตามความพร้อมและความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจ ด้วยการร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจ จุดสกัด และจุดคัดกรองโรค ในเส้นทางหลัก เส้นทางรอง รวมถึงในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน นอกจากนี้ ให้สร้างการรับรู้ต่อทุกภาคส่วน ร่วมเฝ้าระวังและตรวจสอบผู้ลักลอบเข้าเมืองในทุกพื้นที่

หากตรวจพบหรือรับทราบข่าวสาร เบาะแสให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายโดยเร่งด่วน รวมถึงชี้แจงทำความเข้าใจผู้ประกอบการโรงงาน สถานประกอบการ และหอพัก ให้ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมือง หากพบว่ามีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองหรือให้อาศัยพักพิง จะมีความผิดและถูกดำเนินการทางกฎหมาย


นอกจากนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน.จังหวัด) บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ กองกำลังป้องกันชายแดน ตำรวจตระเวนชายแดน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของผู้ลักลอบเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้านบริเวณพื้นที่ชายแดน โดยเข้มงวดตรวจตรามิให้มีผู้ลักลอบเข้าเมืองและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายตามเส้นทางหรือช่องทางธรรมชาติ รวมทั้งลาดตระเวนบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ