จับตา ครม.เคาะ จ้างที่ปรึกษาประเมินผลเงินกู้ 1 ล้านล้าน

เงินบาท

สุพัฒนพงษ์อัพเดตหนี้สาธารณะ-ขออนุมัติงบฯก่อหนี้ผูกพันข้ามปี จ้างที่ปรึกษา ติดตาม-ประเมินผล แผนงาน-โครงการเงินกู้ 1 ล้านล้าน วิษณุชง ยกเลิกแต่งตั้ง-เลื่อนขั้นข้าราชการเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (8 มิ.ย. 64) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธาน มีวาระ ครม.พิจารณาสำคัญ อาทิ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน รายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะ ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ และขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 สําหรับโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามประเมินผลแผนงาน หรือโครงการภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2563

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอให้ยกเลิกคําสั่งการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการที่เสียชีวิต และข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากําลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ขอถอนร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่..) พ.ศ…

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข เสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันสู่อ่าวไทย ของคณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ และผลการพิจารณาญัตติกรณีชาวต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็นแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ของสภาผู้แทนราษฎร


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ