ครม.เคาะแจกเงินพิเศษ เยียวยาคนงาน-ร้านอาหาร คนละ 2,000 บาท

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการเยียวยาช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้าง “ร้านอาหาร-ไซต์งานก่อสร้าง” ตามที่ ศบศ. เสนอ วงเงินรวม 7.5 พันล้านบาท 

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบ Video Conference ได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างร้านอาหารและไซต์งานก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25)

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร ระยะเวลา 1 เดือน แบ่งออกเป็น ธุรกิจไซต์งานก่อสร้าง และธุรกิจร้านอาหาร และทั้งในระบบประกันสังคมและนอกระบบประกันสังคม ตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการ​ระบาดของโรคติดเชื้อ.ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบศ. เสนอดังนี้

ระยะเวลา

  • จํานวน 1  เดือน

รูปแบบการช่วยเหลือ

ลูกจ้างสัญชาติไทย ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33   • จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากการให้ความช่วยเหลือผ่านระบบประกันสังคมที่ได้รับประโยชน์ ทดแทนในกรณีว่างงาน ไม่ได้ทํางานจากเหตุสุดวิสัย ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) ตลอดระยะเวลาที่มีคําสั่งปิดสถานที่ แต่ไม่เกิน 90 วัน

ลูกจ้างสัญชาติไทยในนอกระบบประกันสังคมให้ดําเนินการ 

  • กรณีที่เป็นผู้ประกอบการที่มีลูกจ้าง ให้ลงทะเบียนกับ สํานักงานประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคม 2564 จะได้รับเงินช่วยเหลือตามจํานวนลูกจ้างสูงสุด ไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาทต่อคน และลูกจ้างที่เป็นสัญชาติไทยจะได้รับความช่วยเหลือ ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน
  • กรณีที่เป็นผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง ให้ลงทะเบียน ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ผ่านโครงการคนละครึ่ง ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 โดยผู้ประกอบการ จะได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 3,000 บาท

ผู้ประกอบการหรือนายจ้าง

  • จะได้รับความช่วยเหลือตามจํานวนลูกจ้าง สูงสุดไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาทต่อคน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ