มหาดไทย ให้ทุกจังหวัด เพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยสีแดง ตามคำสั่งนายกฯ

ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด มท.สั่งทุกจังหวัดเพิ่มเตียงรองรับผู้ป่วยสีแดง จัดชุดตรวจเชิงรุกหมู่บ้าน ชุมชน คอนโด หากตรวจ Antigen Test Kit และมีผลเป็นบวก ให้เข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation ตามข้อสั่งการ พล.อ.ประยุทธ์

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ระบุว่า ด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม  ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนายกฯ มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ะระบาดของโควิด-19 ดังนี้ 

การตรวจ 1.กรณีที่ประชาชนเข้ารับการตรวจ RT-PCR ในสถานพยาบาลเอกชน ให้มีระบบส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อ เพื่อให้ได้รับการรักษา

2.ให้จัดชุดตรวจค้นหาเชิงรุก (Comprehensive Covid-19 Response Team : CCRT) เข้าตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อตามพื้นที่ต่างๆ ให้อย่างทั่วถึง

3.กรณีที่ประชาชนตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit และมีผลเป็นบวก ให้เข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation และกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาใน Community Isolation หรือสถานพยาบาลให้ตรวจ RT-PCR อีกครั้ง

การรักษา 1.ให้เพิ่มจำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยระดับสีแดงให้มากขึ้น 2.การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ควรพิจารราจัดตั้งในสถานพยาบาล หรือ สถานที่ที่ใกล้กับสถานพยาบาล ทั้งนี้ อาจพิจารณาใช้หมู่บ้านนักกีฬา โรงแรม เป็นโรงพยาบาลสนามด้วย

3.กรณีที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการ ให้ดำเนินการตามมาตรการ Bubble and Seal อย่างเคร่งครัด 4.กรณีเตียงรองรับผู้ป่วยภายในจังหวัดไม่เพียงพอ ให้ประสานจังหวัดใกล้เคียงในการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษา 

การบริหารจัดการ 1.ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบริหารจัดการ วัคซีน ยา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้สอดคล้องกับ นโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และสถานการณ์ในพื้นที่ 

2.เน้นการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค เป็นอันดับแรก 

3.สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ต่อจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน 

4.ให้ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดควบคุมราคายา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เหมาะสม 

5.ให้ประสานงานกับนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร หรือ อาคารชุดในการตรวจหาเชื้อภายในหมู่บ้าน หรือ อาคารชุด และการดูแลผู้ที่เข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation 


6. กรณีที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ ให้จังหวัดเสนอคำของบประมาณผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.ให้ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ ตามระยะเวลาในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) 

8. ให้จัดตั้งหมู่บ้านหรือชุมชนสีฟ้า โดยเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดน้อย และเป็นแบบอย่างที่มีระบบดูแลตนเองในหมู่บ้านหรือชุมชน 

ขณะที่ข้อสั่งการของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข โดยข้อให้ผู้ว่าฯ สั่งการสาธารณสุขจังหวัด ชี้แจงทำความเข้าใจในพื้นที่เกี่ยวกับแนวทางการกระจายวัคซีน โดยเน้นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาตามสถานการณ์การแพร่ะรบาดของโรคโควิด-19 ในแต่ละพื้นที่

ขอให้ผุ้ว่าฯ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาอนุมัติผู้ประกอบการในพื้นที่ขอดำเนินการจัดสถานที่ดูแลผู้ป่วยในสถานประกอบการ (Factory Isolation)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ