ศาลปกครอง ยกคำฟ้อง ชนม์สวัสดิ์ หลังขอเพิกถอนคำสั่งนายก อบจ.ให้ชดใช้เงิน 9 แสน

ศาลปกครองกลางยกคำฟ้อง “ชนม์สวัสดิ์” ฟ้องนายก อบจ.สมุทรปราการ ปมถูกสั่งชดใช้ค่าเสียหาย 9 แสนหลังอนุมัติจ่ายเงินในโครงการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ขณะเป็นนายก อบจ.ให้ทีมฟุตบอลที่เป็นองค์กรเอกชน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลปกครองกลางพิพากษายกคำฟ้องคดีที่ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรปราการ ฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งนายก อบจ. สมุทรปราการ ที่ให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนากีฬาเยาวชน ประชาชน และนักกีฬาไปสู่ความเป็นอาชีพ จังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้ เนื่องจากศาลฯ เห็นว่า การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการพัฒนากีฬาเยาวชน ประชาชน และนักกีฬาไปสู่ความเป็นอาชีพ จำนวน 18,462,000 บาท เมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยเป็นการจ่ายให้แก่ทีมสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ เอฟซี และทีมสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการ ยูไนเต็ด ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน

และเป็นการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นเบี้ยเลี้ยงการฝึกซ้อมของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ทีมสโมสรฟุตบอลทั้งสองทีมเท่านั้น จึงมิได้เป็นการดำเนินงานที่มีลักษณะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองเป็นส่วนรวม

จึงมิใช่โครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อันจะตั้งงบประมาณอุดหนุนได้ การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ทีมสโมสรฟุตบอลตามโครงการดังกล่าว จึงไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่จะอนุมัติเงินอุดหนุนตามบทบัญญัติของกฎหมายและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด


ซึ่งขณะเกิดเหตุพิพาท ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอความเห็นโดยไม่มีการทักท้วงหรือชะลอการเบิกจ่ายเพื่อทบทวนกรณีดังกล่าวแต่ประการใด จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองงานตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดและไม่ใช้ความระมัดระวังที่ควรต้องกระทำในฐานะนายกองค์การฯ ในการตรวจสอบว่าโครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่

พฤติการณ์จึงถือได้ว่า เป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้รับความเสียหาย การที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ 5 ของความเสียหาย เป็นเงินจำนวน 923,100 บาท จึงเป็นการกำหนดสัดส่วนความรับผิดที่เหมาะสมแล้ว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ