กก.ปฏิรูปการเมือง จ่อเชิญ “นิกร-อนุทิน-สุวัจน์-คุณหญิงหน่อย” ร่วมแสดงความเห็น เริ่ม 20-28 พ.ย. นี้

เอนก เหล่าธรรมทัศน์

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราช 2560 และพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองมีหน้าที่สำคัญประการหนึ่งในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ขณะนี้คณะกรรมการฯ ได้จัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองร่างแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 257 และ 258 ไว้ 5 ประเด็น ได้แก่ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ, การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย, การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข, กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคีของสังคมไทย และการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม

นายเอนกกล่าวว่า คณะกรรมการฯได้เชิญนักการเมืองระดับประเทศ ผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางการเมืองระดับสูงเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และนำข้อมูลและความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองให้สมบูรณ์ต่อไป ซึ่งได้รับการตอบรับเข้าร่วมประชุมดังนี้ วันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ มีนายนิกร จำนง ผอ.พรรคชาติไทยพัฒนา เวลา 13.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย วันที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 09.30 น. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ วันที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เวลา 10.30 น. และคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนนำพรรคเพื่อไทย วันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ถนนแจ้งวัฒนะ โดยการประชุมดังกล่าวไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกและผู้ไม่เกี่ยวข้องร่วมรับฟัง

 

 ที่มา : มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ