“อูเบอร์” บุกสภา จี้สนช.ปรับกม.รับยุค 4.0 ชี้รธน.ใหม่เปิดช่องให้ประชาชนมีทางเลือก

“อูเบอร์” จี้สนช.ปรับปรุงกฎหมายรองรับให้บริการยุค 4.0 ยก รธน.เปิดช่องให้สิทธิประชาชนมีทางเลือก อ้าง 5 หมื่นชื่อหนุน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ที่รัฐสภา นางเอมี่ กุลโรจน์ปัญญา ผอ.การสื่อสารองค์กรและนโยบายเอเซียนแปซิฟิกอูเบอร์ (เอเชียแปซิฟิก) ได้เข้ายื่นหนังสือถึงนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่านนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง เพื่อเรียกร้องให้ สนช.แก้ไขกฎหมายรองรับการให้บริการร่วมเดินทางในประเทศไทย โดยปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ให้สอดคล้องรองรับการให้บริการร่วมเดินทาง ซึ่งเป็นรูปแบบที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้บนสมาร์ทโฟน เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะก้าวข้ามไปสู่ประเทศไทย 4.0 และรัฐธรรมนูญปี 60 มาตรา 77 ที่ระบุให้รัฐต้องปรับปรุงกฎหมายที่ไม่เข้ากับบริบทในปัจจุบัน หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต หรือกระทบต่อภาคประชาชน อย่างไรก็ตาม การที่ไม่มีข้อบังคับสำหรับบริการร่วมเดินทางในปัจจุบัน อย่างกรณีอูเบอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนคนไทยจำนวน 51,000 คนที่เรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎหมายรองรับ

 

ที่มา : มติชนออนไลน์