“เรืองไกร”บี้ “บิ๊กตู่” สอบ”วิษณุ” หลังให้ความเห็นปมทำพ.ร.บ.งบฯ61

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กล่าวว่า หลังจากที่ตนยื่นร้องขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)ตรวจสอบ คณะรัฐมนตรี (ครม.)และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)กรณีจัดทำพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ไปก่อนที่จะมียุทธศาสตร์ชาติและกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งไม่เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 142 บัญญัติไว้ ปรากฏว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯได้แสดงความเห็นว่าการจัดทำพ.ร.บ.งบประมาณ 2561 ทำไปโดยที่ยังไม่มียุทธศาสตร์ชาติและกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐตามที่ตนระบุจริง แต่เห็นว่าไม่มีปัญหาและไม่มีความเสี่ยงใด

นายเรืองไกร กล่าวว่า ความเห็นของนายวิษณุ ไม่น่าจะถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ และไม่อาจรับฟังได้ เนื่องจากมาตรา 142 เพราะจากแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 3-4/2557 และแนวคำพิพากษาศาลฎีกาหลายกรณี ตัดสินไปในทางเดียวกันว่าเมื่อกฎหมายบัญญัติหลักเกณฑ์ไว้อย่างไรก็ต้องทำตามหลักเกณฑ์นั้น หากไม่ทำตามก็ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ความเห็นดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับแนวทางตามมติครม.เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2558 ที่อนุมัติหลักการให้กระทรวงการคลังต้องออกกฎกระทรวงตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามความในมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ปี 2556 เห็นได้ว่าแม้แต่พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ครม.ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้นพ.ร.บ.งบประมาณ 61 ซึ่งสำคัญกว่าต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเช่นกัน จึงขอให้นายกฯตรวจสอบความเห็นของนายวิษณุ ว่า ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 142 หรือไม่

“ผมจะส่งหนังสือทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ในวันที่ 20 พ.ย.นี้ เพื่อให้นายกฯ พิจารณาว่าจะหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีจัดทำพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 โดยไม่เป็นไปตามมาตรา 142 ให้ถูกต้องได้อย่างไร และขอให้ชี้แจงด้วยว่าความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นจากสาเหตุใด เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินจำนวนมหาศาล มูลค่า 2.9 ล้านล้านบาท” นายเรืองไกร กล่าว

  

ที่มา ข่าวสดออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ