ครม. เคาะ 3 แนวทาง ใช้เงินกู้ 1.7 แสนล้านบาท จ้างงาน-กระตุ้นเศรษฐกิจ

ครม.ไฟเขียว ใช้เงินกู้ 1.7 แสนล้าน 3 แนวทาง จ้างงาน-เพิ่มกำลังการผลิตและบริการ-กระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกรอบวงเงิน 1.7 แสนล้านบาท ภายใต้แผนโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากโควิด 19 ซึ่งเป็นแนวทางการใช้งบประมาณเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19  โดยมีกรอบแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด –19 แผนที่ 3 ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ โดยมีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs   ผู้ประกอบการทั่วไป แรงงานในระบบ ประชาชนทั่วไป เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ว่างงานและวัยแรงงานที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน

สำหรับโครงการที่จะเสนอใช้งบประมาณต้องเข้าเกณฑ์ 1 ใน 3 ดังต่อไปนี้ 1.ต้องเป็นโครงการในกลุ่มรักษาการจ้างงานของผู้ประกอบการ หรือ การจ้างงานของ SMEs ในชุมชน กรอบวงเงิน 70,000 ล้านบาท 2.โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการในสาขาที่ประเทศไทยได้เปรียบและมีศักยภาพในการพัฒนาและกระจายประโยชน์ไปสู่ฐานรากได้ 3.เป็นโครงการกระตุ้นการบริโภค กระตุ้นการตลาด พยุงอุปสงค์ให้กับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 กรอบวงเงิน (ข้อ 2 และ ข้อ 3) 100,000   ล้านบาท

ทั้งนี้กรอบระยะเวลาขออนุมัติโครงการ แบ่งออกเป็น ระยะแรกในเดือนตุลาคม 2564 กรอบวงเงิน 100,000-120,000 ล้านบาท และระยะที่สองในเดือนมีนาคม 2565 วงเงิน 50,000-70,000 ล้านบาท 


ประโยชน์ที่จะได้รับ ไปสู่การการจ้างงานในระบบ SMEs ประมาณ 4 แสนราย ยกระดับมูลค่าเพิ่มและประสิทธิภาพการผลิตและบริการ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะระดับชุมชนและ SMEs เพื่อนำไปสู่การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น รวมถึงการพยุงระดับการบริโภคภายในประเทศเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 

น.ส.รัชดากล่าวว่า ไม่ใช่เป็นการกู้เงินเพิ่ม แต่เป็นกรอบวงเงินที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอขออนุมัติโครงการเพื่อใช้เงินกู้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ