ไฟเขียว ซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าจากสเปนเพิ่มอีก 1.65 แสนโดส

แอสตร้า
Photo by Saeed KHAN / AFP

ครม. เห็นชอบจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าจากสเปน เพิ่มเติม 165,000 โดส และ ปี 65 อีก 60 ล้านโดส

วันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กรมควบคุมโรค ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “แอสตร้าเซนเนก้า” จากราชอาณาจักรสเปน เพิ่มเติม จำนวน 165,000 โดส

จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ (14 ก.ย.) ให้กรมควบคุมโรคจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าจากราชอาณาจักรสเปน จำนวน 449,500 โดส รวมทั้งสิ้น จำนวน 614,500 โดส

โดย ครม.เห็นชอบให้กรมควบคุมโรค เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า จากราชอาณาจักรสเปน เพิ่มเติม และอนุมัติให้ รมว.สธ. เป็นผู้มีอำนาจลงนามใน Schedule II to Tripartite Agreement: Form of Doses Offer Notice

สเปนจะกำหนดส่งมอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ทั้ง 2 ชุด ในภายในต้นเดือนตุลาคม 2564 นี้ โดยการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากสเปนเพิ่มเติม เป็นความก้าวหน้าในการเจรจาจัดซื้อวัคซีนจากประเทศในสหภาพยุโรป


ทั้งนี้ ประเทศไทยยังได้มีการเจรจาจัดซื้อ/รับบริจาควัคซีนอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดหาวัคซีนของประเทศไทยเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564

นายธนกรกล่าวว่า ครม.ยังเห็นชอบให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับปี 2565 จากบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า และเห็นชอบการลงนามในสัญญาซื้อระหว่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า และอนุมัติให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาดังกล่าว

“ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ที่มีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก จึงถือเป็นวาระสำคัญของชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน รวมทั้งความจำเป็นเร่งจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม สำหรับปี 2565 จำนวน 60 ล้านโดส”


โดยมีแผนการส่งมอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ในปี 2565 ภายในไตรมาสแรก จำนวน 15 ล้านโดส ไตรมาสที่สอง จำนวน 30 ล้านโดส และไตรมาสที่สาม จำนวน 15 ล้านโดส

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ