เปิดโฉมหน้า ครม.ประยุทธ์ 5 ใครเป็นใคร?

หลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ใจความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี


 

โดยคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ประกอบไปด้วยรัฐมนตรีดังต่อไปนี้