เรืองไกร จ่อร้อง ป.ป.ช. สอบพระเครื่อง “ประมาณมูลค่ามิได้” ของ ผบ.ตร.

นักร้อง “เรืองไกร” เตรียมยื่นสอบบัญชีทรัพย์สิน พล.ต.อ.สุวัฒน์ ผบ.ตร. มีพระเครื่องที่แจ้งว่า “ประเมินมูลค่ามิได้” ทั้งที่เพิ่งได้มา พ่วง จตุพร ปลัด กระทรวงทรัพย์ รายได้พึงประเมินไม่สอดคล้องกับเงินเดือน 

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า จากกรณีที่คณะกรรมการการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยข้อมูลบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไว้ในเว็บไซต์ ป.ป.ช. ไปแล้วหลายสิบรายนั้น และมีบางรายที่สื่อมวลชนสนใจและได้นำมาลงเป็นข่าว 

แต่เมื่อติดตามรายละเอียดข้อมูลบัญชีที่ปรากฏในเว็บไซต์ ยังมีข้อมูลบางรายการที่อาจคลาดเคลื่อน ไม่สอดคล้องสัมพันธ์กัน เช่น 1. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564  พบว่า

รายการทรัพย์สินอื่น ลำดับที่ 14 พระเครื่อง 5 องค์ ได้มาปี 2560 มูลค่าปัจจุบัน ระบุว่า “ประมาณมูลค่ามิได้” และลำดับที่  25 พระเครื่อง 7 องค์ ได้มาปี 2562-2564 มูลค่าปัจจุบัน ระบุว่า “ประมาณมูลค่ามิได้” กรณีจึงมีข้อสงสัยว่า พระเครื่องทั้ง 12 องค์ ได้มาอย่างไร โดยวิธีใด ทำไมประเมินมูลค่ามิได้ ทั้งที่พึ่งได้มาไม่นาน  

2. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  พบว่า รายการรายได้ มีการแจ้งรายได้ที่เป็นเงินได้พึงประเมิน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) – (8) รวม 2,866,815.40 บาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายการเงินเดือน จำนวน 2,009,963.40 บาท 

Advertisment

และรายการเบี้ยประชุม จำนวน บาท 984,500.00 บาท มีผลต่างอยู่ 127,648.00 บาท และมีการแจ้งรายได้ที่เป็นดอกเบี้ยจำนวน 1,789,841.91 บาท แต่มีรายการทรัพย์สินที่เป็นเงินฝากรวม 18,210,511.39 บาท คำนวณอัตราดอกเบี้ยต่อเงินฝากเฉลี่ยจะได้ประมาณ 9.82 %  กรณีจึงมีข้อสงสัยว่า ผลต่างของรายได้ และรายการดอกเบี้ยดังกล่าว มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันหรือไม่

3. นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช ตำแหน่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564  พบว่า หน้าแรก ซึ่งมี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกำกับนั้น มีข้อมูลที่อาจคลาดเคลื่อนคือ มีการระบุว่า วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งหรือคำสั่งแต่งตั้ง 25 พฤษภาคม 2546  

กรณีจึงมีข้อสงสัยว่า การลง พ.ศ. 2546 อาจผิดหลงไป แต่ควรมีการแก้ไขให้ถูกเป็น 2564 และให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามกำกับไว้ ดังนั้น กรณีที่เกิดขึ้นย่อมแสดงให้เห็นความไม่รอบคอบในการตรวจสอบของ ป.ป.ช. ได้ เพราะในหน้าแรกดังกล่าว ซึ่งควรเป็นความรับผิดชอบโดยการตรวจสอบของ ป.ป.ช. ที่มีทั้งเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินเชี่ยวชาญ ลงลายมือชื่อกับ ประธาน ป.ป.ช. ด้วย 

นายเรืองไกร กล่าวว่า จากข้อสงสัยที่พบดังกล่าว ในวันที่ 11 ตุลาคม ตนจึงจะส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS ขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบรายการบัญชีทรัพย์สินของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช ตำแหน่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน หรือไม่

Advertisment