ประยุทธ์ จ่อประชุมสุดยอดอาเซียน ลงนามเคลื่อนไทยทุกมิติ 22 ฉบับ

ประยุทธ์

ครม. เห็นชอบลงนามเอกสาร 22 ฉบับ ขับเคลื่อนความร่วมมือทุกมิติ ประยุทธ์ เตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน 26-28 ต.ค.

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างเอกสารจำนวน 22 ฉบับ ที่จะรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และครั้งที่ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2564 ที่ประเทศบูรไน ผ่านระบบการประชุมทางไกล

โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ครอบคลุมความร่วมมือทุกด้าน เช่น การรับมือภัยพิบัติ การดูแลเยาวชน สุขภาพ โควิด-19 วัคซีน ความมั่นคง เศรษฐกิจ และความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคและกับประเทศทวิภาคี อาทิ ASEAN-จีน ASEAN-สหรัฐ ASEAN-อินเดีย ASEAN-รัสเซีย ASEAN-เกาหลี

สำหรับเอกสารทั้ง 22 ฉบับที่ ครม.เห็นชอบในวันนี้ เป็นของ 5 หน่วยงาน คือ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย

1. ร่างเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ รวม 17 ฉบับ ดังนี้

 • ร่างปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวันว่าด้วยข้อริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์และองค์รวมเพื่อเชื่อมโยงการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติของอาเซียน (อาเซียน ชิลด์) (กระทรวงการต่างประเทศ)
 • ร่างปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวันว่าด้วยความสำคัญของครอบครัวเพื่อการพัฒนาชุมชนและการสร้างชาติ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
 • ร่างปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยการธำรงระบบพหุภาคีนิยม (กระทรวงการต่างประเทศ)
 • ร่างปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล (กระทรวงการต่างประเทศ)
 • ร่างปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยการปรับสูตรและการผลิตอาหารและเครื่องดื่มทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ (กระทรวงสาธารณสุข)
 • ร่างปฏิญญาว่าด้วยการขจัดการระรานเด็กในอาเซียน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
 • ร่างแถลงการณ์อาเซียน – รัสเซีย ว่าด้วยการสร้างภูมิภาคที่เป็นปึกแผ่น มั่นคง และยั่งยืน (กระทรวงการต่างประเทศ)
 • ร่างแถลงการณ์อาเซียน – รัสเซีย ว่าด้วยความร่วมมือในด้านการรับมือและต่อต้านปัญหายาเสพติดโลก (กระทรวงการต่างประเทศ)
 • ร่างแถลงการณ์ผู้นำการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการฟื้นฟูการท่องเที่ยว (กระทรวงการต่างประเทศ)
 • ร่างแถลงการณ์ผู้นำการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขภาพจิต (กระทรวงการต่างประเทศ)
 • ร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียน – สหรัฐฯ ว่าด้วยการพัฒนาด้านดิจิทัล (กระทรวงการต่างประเทศ)
 • ร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนบวกสาม ว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขภาพจิตในวัยรุ่นและเด็ก (กระทรวงสาธารณสุข)
 • ร่างแถลงการณ์ผู้นำการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการฟื้นฟูที่ยั่งยืนและสีเขียว (กระทรวงสาธารณสุข)
 • ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน – อินเดีย ว่าด้วยความร่วมมือต่อมุมมองอาเซียนต่ออินโด – แปซิฟิก (กระทรวงการต่างประเทศ)
 • ร่างแกลงการณ์ร่วมอาเซียน – จีน ว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน (กระทรวงการต่างประเทศ)
 • ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน – จีน ครั้งที่ 24 เพื่อฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – จีน (กระทรวงการต่างประเทศ)
 • ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 22 ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมืออาเซียน – สาธารณรัฐภาหลีให้ก้าวไกล (กระทรวงการต่างประเทศ)

2. ร่างเอกสารกำหนดแนวทางเชิงนโยบายของอาเซียนในการดำเนินความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง รวม 4 ฉบับ ดังนี้

 • ร่างแผนปฏิบัติการฉบับครอบคลุมเพื่อดำเนินความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน-รัสเซีย (ค.ศ.2021-2025) (กระทรวงการต่างประเทศ)
 • ร่างกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจใส่ใจที่ครอบคลุมของอาเซียน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
 • ร่างแผนยุทธศาสตร์อาเซียนในประเด็นการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (กระทรวงพาณิชย์)
 • ร่างกรอบนโยบายยุทธศาสตร์อาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมการปรับตัวของประชาคมอาเซียนสำหรับความเข้าใจ การยอมรับ และการรับรู้เกี่ยวกับวาระระดับภูมิภาคที่มากขึ้นในหมู่ประชาชนอาเซียน (กระทรวงวัฒนธรรม)

3. ร่างเอกสารกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ.2025 จำนวน 1 ฉบับ (กระทรวงการต่างประเทศ)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ