ปลัดมหาดไทย ลงนามแต่งตั้ง-โยกย้าย รองผู้ว่าฯ 52 ตำแหน่ง

PRACHACHAT/Illustration/Bhattarada Manee

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 52 ราย เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 52 ราย เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งในวันที่ 15 พ.ย. 2564 มีรายชื่อดังต่อไปนี้