บิ๊กแป๊ะ โผล่ ร่วมคณะ ประวิตร ลงตรวจราชการสกลนคร

บิ๊กแป๊ะ โผล่ ร่วมคณะ ประวิตร ลงตรวจราชการสกลนคร

ประวิตร ลงพื้นที่ สกลนคร ตรวจติดตามแก้ปัญหาน้ำ-ท่วมซ้ำซาก บิ๊กแป๊ะ โผล่ร่วมคณะ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จ.สกลนคร โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร ให้การต้อนรับ

เวลา 08.00น. พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้เดินทางถึง ห้องประชุม ภูริทัตโต อาคารโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการบริหารจัดการน้ำ และแผนหลักการพัฒนา/ฟื้นฟู บึงหนองหาร จาก สทนช.

ทั้งนี้หนองหาร นับเป็นบึงน้ำจืดธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 77,016 ไร่ เป็นต้นน้ำของลำน้ำก่ำ ไหลลงสู่แม่น้ำโขง ประชาชนในพื้นที่โดยรอบหนองหาร ประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ 33 ตำบลในเขตจ.สกลนคร และจ.นครพนม ราษฎรได้ใช้ประโยชน์รวม 80,750 ครัวเรือน

พล.อ.ประวิตรและคณะ ได้รับทราบความคืบหน้า การดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่การบริหารจัดการทรัพยากรประมงและนิเวศสิ่งแวดล้อม จากกรมประมง ,การบริหารจัดการน้ำในหนองหาร การชะลอ หน่วง กักเก็บน้ำ จากกรมชลประทาน ,การบรรเทาอุทกภัย การปรับภูมิทัศน์ แนวเขตการท่องเที่ยว โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมทั้งการกำหนดแนวเขตหนองหาร โดยกรมที่ดิน ซึ่งปัจจุบันได้มีการสำรวจรังวัดปักหลักเขตแล้วได้ระยะโดยรอบ 81.25 ก.ม. มีเนื้อที่ 76,322-0-38 ไร่และรับทราบ การจัดการน้ำเสียเทศบาลสกลนคร และชุมชนรอบหนองหาร จาก ก.ทรัพย์ฯ ประกอบด้วย งานหลัก 4 ด้าน ได้แก่

  1. การบำบัดและฟื้นฟูคุณภาพน้ำ
  2. การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
  3. การสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ
  4. การวิจัยและนวัตกรรม โดยได้ร่วมกับ ม.เกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ในการดำเนินงาน

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวมอบนโยบาย โดยกำชับให้ สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เร่งรัดโครงการทั้งระยะสั้น จาก10 มาตรการรับมือฤดูฝน ซึ่งมีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และโครงการระยะยาวที่รัฐบาลกำหนดในแผนแม่บทฯ 20 ปี เพื่อแก้ปัญหา อย่างยั่งยืน

พร้อมเน้นย้ำให้จังหวัด กรมชลประทาน และกรมประมง ร่วมมือกันบริหารจัดการหนองหาร ในการรับมือน้ำท่วม และใช้น้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน อย่างทั่วถึง เร่งขับเคลื่อนปรับปรุง ฟื้นฟู หนองหารให้ได้จริงจังตามแผนงาน เพื่อหล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่จ.สกลนคร รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง และพัฒนากลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด อีกครั้งหนึ่ง ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ อย่างต่อเนื่อง

จากนั้น พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้เดินทางไปตรวจสภาพพื้นที่ โดยรอบบึงหนองหาร เพื่อดูความคืบหน้าโครงการ และรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องซึ่งจะได้นำไปแก้ไข ปรับปรุงให้ได้ผลตามเป้าหมายของโครงการ และนโยบายรัฐบาล ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวชื่นชม ชาวสกลนคร และขอบคุณ จ.สกลนคร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ที่เห็นความสำคัญของการฟื้นฟูหนองหาร ร่วมกันด้วยดี ที่ผ่านมา จึงทำให้การแก้ปัญหา และการพัฒนามีความคืบหน้า อย่างน่าพอใจ

ทั้งนี้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้ถอนตัวจากการเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้ร่วมคณะเดินทางไปกับพล.อ.ประวิตรในครั้งนี้ด้วย ท่ามกลางกระแสข่าวจะเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ