ครม. เคาะ จัดที่ดินให้ชุมชนเพื่ออยู่อาศัย ในพื้นที่ป่าชายเลน 21 จังหวัด

ป่าชายเลน
แฟ้มภาพ

คณะรัฐมนตรี มีมตินำที่ดิน “ป่าชายเลน” 4,105 ไร่ ดำเนินการเพื่อการอยู่อาศัยในชุมชน ในพื้นที่ 21 จังหวัด

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ยกเว้นมติ ครม.เพื่อดำเนินการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชน ในพื้นที่ป่าชายเลนประจำปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ในท้องที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 21 จังหวัด เพื่อนำที่ดินที่เป็นป่าชายเลน เนื้อที่รวม 4,105 ไร่ 4 ตารางวา ไปดำเนินการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชน

โดย มติ ครม.เดิม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534, 22 สิงหาคม 2543 และ 17ตุลาคม 2543 ให้ระงับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด รวมทั้งในพื้นที่เขตอนุรักษ์ห้ามไม่ให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนในทุกกรณีทั้งภาครัฐและเอกชน

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการปลูกและบำรุงป่าชายเลนทดแทนไม่น้อยกว่า 20 เท่าของพื้นที่ป่าชายเลนที่ใช้ประโยชน์ ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการปลูกและบำรุงป่าชายเลนทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อม กรณี การดำเนินการโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน ปี 2556 ต่อไปที่ผ่านมา ครม. เคยมีมติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เพื่อนำพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนไปจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล ในลักษณะเดียวกันมาแล้ว และได้มีการมอบหนังสืออนุญาตให้จังหวัดเพื่อจัดที่ดินให้แก่ชุมชนเข้าทำประโยชน์ไปแล้วบางส่วน

สำหรับพื้นที่เป้าหมาย 21 จังหวัดที่ขอยกเว้นมติครม.ในครั้งนี้ ได้แก่ จังหวัดระยอง, จันทบุรี, ตราด, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, สงขลา, ปัตตานี, ระนอง, พังงา, กระบี่, ภูเก็ต, สตูล และตรัง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ