ราชกิจจาฯเผยแพร่คำวินิจฉัย ไพบูลย์ นิติตะวัน ไม่พ้นสถานภาพ ส.ส.

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับเต็ม กรณีไพบูลย์ ไม่พ้นสถานภาพ ส.ส.

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ ลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องของ ส.ส.จำนวน 60 คน

ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของนายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (10) ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (5) หรือไม่

จากกรณีที่นายไพบูลย์ ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป และ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนปฏิรูป ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หลังจากที่พรรคประชาชนปฏิรูป สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรค มาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7)

ทั้งที่ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปอยู่จนกว่าการชำระบัญชีจะแล้วเสร็จ และมิได้เป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ของพรรคพลังประชารัฐ ที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก่อนปิดการรับสมัครเลือกตั้ง เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงหรือไม่

โดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีประเด็นหลัก ๆ ว่า การขอเลิกพรรคประชาชนปฏิรูปชอบด้วยข้อบังคับพรรค โดยมติของกรรมการบริหารพรรคลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิกพรรค

การเลิกกิจการพรรคโดย กกต.มีมติ เท่ากับการยุบพรรค ดังนั้น รัฐธรรมนูญคุ้มครองให้ “ไพบูลย์” โดยเข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ไม่เกิน 60 วัน ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

การเข้าเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐของนายไพบูลย์ หลังการเลือกตั้ง ไม่เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำบัญชีรายชื่อ ส.ส.ก่อนเลือกตั้ง

และกรณีที่รัฐธรรมนูญ กำหนดให้หัวหน้าพรรคที่ถูกยุบจนกว่าชำระบัญชีพรรคการเมืองให้แล้วเสร็จโดยห้ามไม่ให้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคที่ถูกยุบไปแล้ว แต่ไม่ได้ห้ามทำกิจกรรมทางการเมืองภายใต้พรรคการเมืองอื่น

ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า สถานะของ “ไพบูลย์” ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (10) ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (5)


ในวันนี้ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำวินิจฉัยฉบับเต็ม ดังนี้