กกต.ไฟเขียว “จรุงวิทย์” พ้นตำแหน่งเลขาฯ มีผล 1 ธ.ค.

จรุงวิทย์-ภุมมา
FILE PHOTO : พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมภา

กกต.มติให้ “จรุงวิทย์ ภุมมา” พ้นตำแหน่งเลขาฯ ด้วยเหตุลาออก มีผล 1 ธ.ค.นี้

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ลงนามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่า กกต.ได้พิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ให้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมภา เลขาธิการ กกต. พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

มติดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งเลขาธิการ กกต. และสัญญาจ้างเลขาธิการ กกต. ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โดยให้ได้รับบำเหน็จตอบแทนตามข้อ 16 ของระเบียบ กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งเลขาธิการ กกต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ (18 พ.ย.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ได้ยื่นหนังสือลาออก จากการเป็นเลขาธิการ กกต.ต่อประธาน กกต.แล้ว โดยให้มีผลในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 หลังจากได้รับหนังสือจากทางสำนักเลขาธิการวุฒิสภาสอบถามความประสงค์ว่าจะรับตำแหน่งวุฒิสภา (ส.ว.) หรือไม่

ทั้งนี้ การไปดำรงตำแหน่ง ส.ว.ของ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ เนื่องจากก่อนหน้านี้ พล.อ.อ.มนัส รูปขจร อดีตฝ่ายเสนาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายอนุมัติ อาหมัด ได้ยื่นลาออกจากการเป็น ส.ว. ซึ่งบุคคลที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อสำรองที่จะได้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ในลำดับถัดไป 2 ราย คือ

  • นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ที่อยู่ในรายชื่อลำดับที่ 6
  • พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล หรือบิ๊กช้าง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ชื่ออยู่ในบัญชีสำรองลำดับที่ 7

อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า พล.อ.ชัยชาญได้มีหนังสือแจ้งสํานักเลขาธิการวุฒิสภาไม่ขอรับตำแหน่ง ส.ว. ทางสำนักเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้มีหนังสือสอบถามมายัง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีสำรองลำดับที่ 8