เดชอิศม์ นั่งรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ ชัยชนะ รองเลขาประชาธิปัตย์

ที่ประชุมใหญ่สามัญประชาธิปัตย์ โหวต “เดชอิศม์ ขาวทอง” นั่งรองหัวหน้าภาคใต้ แทนนิพิฏฐ์สมใจ “ชัยชนะ เดชเดโช” รองเลขาฯ 

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์มีประชุมใหญ่สามัญพรรคประชาธิปัตย์ ประจำปี 2564 วาระสำคัญ คือ วาระเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตำแหน่งที่ว่างลงเพราะลาออก ได้แก่ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคภาคใต้ ลาออก นายอันวาร์ สาและ รองเลขาธิการพรรค ลาออก 

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ ปรากฎว่า นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา สมัยแรก ชนะนายชินวรณ์ บุญเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช ด้วยคะแนน 58.9128 เปอร์เซ็นต์ ต่อ 39.4302 เปอร์เซ็นต์

รายละเอียดผลการนับคะแนน นายเดชอิศม์ ได้คะแนน 58.9128 เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วย อดีต ส.ส. (70%) จำนวน 28 คน คิดเป็นคะแนน 40.8333 เปอร์เซ็นต์ องค์ประชุมอื่น ๆ (30 %) จำนวน 182 คน คะแนน 18.0795 เปอร์เซ็นต์ 

นายชินวรณ์ ได้คะแนน 39.4302 เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วย อดีต ส.ส. (70%) จำนวน 19 คน คิดเป็นคะแนน 27.7083 องค์ประชุมอื่น ๆ (30 %) จำนวน 118 คน คะแนน 11.7219 เปอร์เซ็นต์  ทั้งนี้ มีอดีต ส.ส.ไม่ลงคะแนน 1 คน องค์ประชุมอื่น ๆ  2 คน จำนวน ส.ส.ที่ใช้สิทธิ์ 48 คน จำนวนองค์ประชุมอื่นที่ใช้สิทธิ์ 302 คน รวมผู้มาใช้สิทธิ์ 250 คน 

ขณะที่ นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพรรค ด้วยคะแนน 91.9 เปอร์เซ็นต์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ