กกต.ประกาศผลเลือกตั้ง อบต. ใหม่ 30 จังหวัด

เลือกตั้ง

กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบต.-ส.อบต. 30 จังหวัด กรณีเลือกตั้งใหม่ 

วันที่ 18 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ใน 30 จังหวัด กรณีเลือกตั้งใหม่ เนื่องจากมีเหตุตามมาตรา 110 และ มาตรา 111 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ได้แก่

 1. จังหวัดบุรีรัมย์
 2. จังหวัดศรีสะเกษ
 3. จังหวัดนครสวรรค์
 4. จังหวัดฉะเชิงเทรา
 5. จังหวัดจันทบุรี
 6. จังหวัดสระแก้ว
 7. จังหวัดนครราชสีมา
 8. จังหวัดลพบุรี
 9. จังหวัดสระบุรี
 10. จังวหวัดนครนายก
 11. จังหวัดปัตตานี
 12. จังหวัดพิจิตร
 13. จังหวัดเชียงใหม่
 14. จังหวัดลำพูน
 15. จังหวัดร้อยเอ็ด
 16. จังหวัดกาฬสินธุ์
 17. จังหวัดบึงกาฬ
 18. จังหวัดสกลนคร
 19. จังหวัดอุดรธานี
 20. จังหวัดเลย
 21. จังหวัดหนองบัวลำภู
 22. จังหวัดชัยภูมิ
 23. จังหวัดนครพนม
 24. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 25. จังหวัดเชียงราย
 26. จังหวัดอุทัยธานี
 27. จังหวัดอ่างทอง
 28. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 29. จังหวัดนครปฐม
 30. จังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริต

อนึ่ง กกต. ขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

กกต.