เปิดบัญชีทรัพย์สิน “สุเนตตา” ส.ส.ป้ายแดง รวย 184 ล้าน

แตน - สุเนตตา แซ่โก๊ะ Sunetta Saekuo

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน “สุเนตตา แซ่โก๊ะ” ส.ส.ป้ายแดง พรรคลุงกำนัน มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 184 ล้านบาท

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน นางสุเนตตา แซ่โก๊ะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 พร้อมนายจิรายุทธ (ชื่อเดิม ซื่อมิง) แซ่โก๊ะ คู่สมรส กรรมการผู้จัดการบริษัท จัมปาก้า จำกัด รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 184,877,884 บาท ดังนี้

เงินสด (เฉพาะเงินสดตั้งแต่ 3 แสนบาทขึ้นไป) คู่สมรส 300,000 บาท เงินฝาก ผู้ยื่น 6,156,530 บาท คู่สมรส 15,454,363 บาท เงินลงทุน ผู้ยื่น 9,612,351 บาท คู่สมรส 103,131,439 บาท ที่ดิน คู่สมรส 10,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง คู่สมรส 15,000,000 บาท ยานพาหนะ ผู้ยื่น 1,499,000 บาท

สิทธิและสัมปทาน ผู้ยื่น 924,273 บาท คู่สมรส 20,626,741 บาท ทรัพย์สินอื่น 3,400,000 บาท
รวมทรัพย์สิน ผู้ยื่น 21,592,155 บาท คู่สมรส 164,512,544 บาท รวมมีทรัพย์สิน 186,104,699 บาท

รายการหนี้สิน เงินเบิกเกินบัญชี ผู้ยื่น 1,136,028 บาท คู่สมรส 90,787 บาท รวมมีหนี้สิน 1,226,815 บาท
สำหรับรายละเอียดประกอบรายการทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่น ได้แก่ แหวนเพชร 2 วง สร้อยคอทองคำ น้ำหนักรวม 10 บาท 8 เส้น

สร้อยข้อมือทองคำ น้ำหนักรวม 6 บาท 6 เส้น จี้ทองคำ น้ำหนักรวม 3 บาท 3 ชิ้น ทองคำก้อน น้ำหนักรวม 6 บาท 4 ชิ้น ตุ้มหูมุก 1 คู่ กำไลหยก 1 วง สร้อยคอหยก 1 เส้น พระเลี่ยมทอง 1 องค์ นาฬิกา 5 เรือน (580,000 บาท) อาวุธปืน 5 กระบอก

รายได้ต่อปีรวมของผู้ยื่น 608,890 บาท คู่สมรส 4,992,500 บาท ประกอบด้วย เงินเดือน คู่สมรส 3,200,000 บาท ค่าตอบแทน ผู้ยื่น 72,000 บาท โบนัส คู่สมรส 1,280,000 บาท รายได้อื่น เงินปันผล ผู้ยื่น 536,891 บาท คู่สมรส 100,000 บาท ผลประโยชน์กรมธรรม์ คู่สมรส 412,500 บาท

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปีของ ผู้ยื่น ปี 2556-2561 ที่ปรึกษาธุรกิจ ปี 2561 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการพรรครวมพลังประชาชาติไทย