ประชาธิปัตย์ กางไทม์ไลน์ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. – สก. 50 เขต

ประชาธิปัตย์ กางไทม์ไลน์ เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. - สก.50 เขต

องอาจ-ปชป. ติวเข้มผู้สมัคร สก. 50 เขต พร้อมลงสนามเลือกตั้ง กางไทม์ไลน์ รับสมัครเลือกตั้งปลายมี.ค. – ต้น เม.ย. หย่อนบัตรไม่เกิน พ.ค.

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน ส.ส. และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรองรับการเลือกตั้งผู้ว่าราการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และสมาชิกสภากทม. ( สก.) ว่า ในส่วนของผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามพรรคประชาธิปัตย์ คือ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. โดยได้ลงไปพบปะพูดคุยกับชาวบ้านตามพื้นที่ต่างๆ รับฟังถึงปัญหาในพื้นที่ซึ่งมีอยู่มากมายหลายปัญหาที่ยังรอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น

นายองอาจกล่าวว่า ถึงแม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้บริหาร กทม. หลายยุคหลายสมัยจะพยายามปรับเปลี่ยนกรุงเทพให้ก้าวหน้าขึ้นตามสมควรแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขปรับเปลี่ยนอีกมาก

นายองอาจกล่าวว่า สำหรับผู้สมัคร สก. ของพรรคประชาธิปัตย์ที่แถลงข่าวเปิดตัวไปแล้วทั้ง 50 เขต ก็ได้ทำงานอย่างหนักในพื้นที่ช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงโควิดระบาดอย่างหนักตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งการประสานงานหาเตียง จัดตั้งศูนย์พักคอย แจกหน้ากากอนามัย จัดตรวจ ATK ประสานเรื่องการฉีดวัคซีน รวมถึงการมอบถุงน้ำใจเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

นายองอาจกล่าวว่า นอกจากนี้พรรคได้จัดประชุมผู้สมัคร สก. ทั้ง 50 เขต เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการสมัครรับเลือกตั้งช่วงปลายเดือน มี.ค. หรือต้นเดือน เม.ย. และน่าจะมีการเลือกตั้งไม่เกิน พ.ค. ที่จะถึงนี้

“เชื่อมั่นว่า ทั้งนายสุชัชวีร์ แงะผู้สมัคร สก. ของพรรคจะทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาว กทม.”นายองอาจกล่าว