ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ ผู้ใดกังขาวาระประธาน ส่งกรรมการสรรหาตีความ

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติ ผู้ใดกังขาวาระการดำรงตำแหน่ง “วรวิทย์ กังศศิเทียม” ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ว่ามีคุณสมบัติต้องห้ามหรือไม่ ให้ส่งกรรมการสรรหาตีความ

วันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปรึกษาคดีที่สำคัญ โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมปกติมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ขอหารือเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตามที่เป็นข่าวว่า ประธานเมื่อมีอายุ 70 ปี ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 จะเป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้าม อันเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่

ที่ประชุมเห็นว่าตุลาการผู้ใดเห็นว่า นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ คนปัจจุบันที่อายุครบ 70 ปี มีปัญหาเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง

ให้ตุลาการผู้นั้น ส่งคำร้องไปที่เลขาธิการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ส่งคำร้องไปยัง “เลขาธิการวุฒิสภา” เพื่อเสนอ “ประธานกรรมการสรรหา” ตีความวาระการดำรงตำแหน่งทั้งนี้ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ จะมีอายุครบ 70 ปี ในวันที่ 1 มี.ค.นี้ (เกิด 1 มี.ค.  2495) ทำให้เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายวรวิทย์ ว่าจะยึดตามรัฐธรรมนูญปี 2550 หรือรัฐธรรมนูญปี 2560 ภายหลังเลื่อนการพิจารณามาจากวันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา

โดยกรณีดังกล่าวรัฐธรรมนูญปี 2550 กำหนดให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีวาระในตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี หรือต้องอายุไม่เกิน 70 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องใดมาถึงก่อนหลัง กรณีของ “วรวิทย์” จะอายุครบ 70 ปีก่อนถึงวาระ 9 ปี ซึ่งวรวิทย์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2557 และอยู่ในตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาแล้ว 7 ปี 6 เดือน

รัฐธรรมนูญปี 2560 กำหนดให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีวาระในตำแหน่งไม่เกิน 7 ปี หรือต้องอายุไม่เกิน 70 ปี แต่สามารถขยายอายุไม่ให้เกิน 75 ได้

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คน ประกอบด้วย 1.นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด 2.ศ.พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 3.นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 4.นายวิรุฬห์ แสงเทียน รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา


5.นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด 6.ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ 7.ศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ 8.นายปัญญา อุดชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิทางราชการ 9.นายนภดล เทพพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางราชการ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ