#ม็อบชาวนา จับตา หากข้อเรียกร้องไม่เข้า ครม. โกนหัว-อดอาหาร วันนี้

ม็อบชาวนาน

ม็อบชาวนา หน้ากระทรวงการคลัง รอฟังผล 3 ข้อเรียกร้อง เข้าที่ประชุม ครม. หรือไม่ หากไม่เข้าที่เตรียมประท้วงโกนหัว-อดอาหาร 

วันที่ 22 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ม็อบชาวนา บริเวณหน้ากระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 จับกลุ่มนั่งพูดคุย เพื่อรอการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังประกาศจะประท้วงด้วยการโกนหัว และอดอาหาร หากรัฐบาลไม่นำข้อเสนอการเเก้ปัญหาหนี้สินทางการเกษตร กองทุนฟื้นฟู ลูกหนี้ธนาคารรัฐ 4 แห่งเข้าที่ประชุม ครม.วันนี้

มติชนรายงานว่า มีผู้เข้าร่วมการชุมนุมรายหนึ่งจาก จ.นครสวรรค์ ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้มีรายชื่อผู้ที่จะร่วมการโกนหัว และอดอาหาร ไม่ต่ำกว่า 30 ราย

สำหรับข้อเสนอของม็อบชาวนา มีทั้งหมด 3 ข้อด้วยกัน ดังนี้

1. ขอให้สถาบันการเงินเจ้าหนี้ชะลอการฟ้องบังคับคดียึดทรัพย์ขายทอดตลาดทรัพย์สินของสมาชิก เร่งดำเนินการโอนหนี้สินเข้าสู่กระบวนการการจัดการหนี้สินของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) พร้อมกับขยายเพดานวงเงินการซื้อหนี้ NPA จาก 2.5 ล้านบาทขยายเป็น 5 ล้านบาทเสนอเข้าสู่เข้ามติครม.

2. ขอให้ลดหนี้ปลดหนี้ให้กับเกษตรกรสมาชิก กฟก. กรณีที่ตาย พิการ ทุพพลภาพ ชราภาพ เจ็บป่วย เป็นโรคเหลือไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ได้บัญญัติไว้ช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ (กฟก.)

3. ขอให้ตรวจสอบปัญหาทุจริตคอรัปชั่นพร้อมกับปฏิรูปการบริหารงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ขึ้นราคาพืชผลการเกษตรถูกลงทุกวัน แต่ราคาปุ๋ยกลับแพงขึ้น ประชาชนที่เดือดร้อนที่ทำเกษตรกรจึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ช่วยเหลือและเยียวยารวมถึงพักชำระหนี้

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ม็อบชาวนาได้ยื่น 31,629 รายชื่อ รวบรวมผ่านเว็บไซต์ change.org แก่นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) เพื่อเร่งรัดให้นำเรื่องช่วยหนี้สินชาวนาเข้าที่ประชุม ครม. หลังเลื่อนประชุมมาหลายครั้ง เนื่องจากความล่าช้าทางกระบวนการข้อกฎหมาย เช่น การเจรจากับธนาคารที่ต้องประชุมทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายธนาคารของรัฐและธนาคารของเอกชน