ประธาน กกต. ลงนามประกาศเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-นายกเมืองพัทยา วันนี้

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

“อิทธิพร บุญประคอง” ลงนามประกาศ กกต. กำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.ก.-ผู้ว่าฯ กทม.-นายกเมืองพัทยา 

วันที่ 25 มีนาคม 2565 มติชนรายงานว่า นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงนามประกาศ กกต. เรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วันนี้ (25 มี.ค.) ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร โดยให้จัดการเลือกตั้ง ส.ก. กทม. และผู้ว่าฯ กทม. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง

นอกจากนี้ นายอิทธิพรยังลงนามในประกาศ กกต. เรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ตามที่ ครม.มีมติเห็นสมควรให้มีการจัดการเลือกตั้ง โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกเหนือจากครบวาระ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 กกต.ได้ประกาศแผนการจัดการเลือกตั้งและประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา โดยให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565

ส่วนวันสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

ทั้งนี้ วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เป็นวันครบรอบ 8 ปี รัฐประหารรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557