“องอาจ” เชื่อ “บิ๊กตู่” ไม่ส่งศาลรธน.ตีความ กม.คดีอาญานักการเมือง ชี้ไม่มีตรงไหนขัด

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่มีการขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. …. ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ว่า เมื่อตนพิจารณาเนื้อหาสาระจากร่าง พ.ร.ป.ฉบับนี้แล้ว ไม่เห็นว่ามีอะไรที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด และเชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ก็คงไม่ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพราะเมื่อนายกฯฟังเหตุผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่เกี่ยวกับร่าง พ.ร.ป.นี้จากภาคส่วนต่างๆ แล้ว ก็คงเห็นพ้องต้องกันว่าไม่น่าจะมีส่วนไหนที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นกัน สาระสำคัญของร่าง พ.ร.ป.นี้ที่มีการพูดถึงกันมาก คือ 1.พิจารณาคดีลับหลังจำเลยได้ก็เป็นกรณีที่ศาลรับฟ้องไว้แล้ว และมีหมายเรียก แต่จำเลยไม่มาศาล จนต้องมีการออกหมายจับแต่จับจำเลยไม่ได้ภายใน 3 เดือน นับแต่ออกหมายจับ ให้ศาลมีอำนาจพิจารณาคดีได้ โดยไม่ต้องกระทำต่อหน้าจำเลย 2.การหนีคดีไม่ว่าจะหนีในชั้นพิจารณาคดี หรือหลังศาลมีคำพิพากษา ไม่ให้นับอายุความ

นายองอาจกล่าวว่า จากสาระสำคัญดังกล่าวทำให้ร่าง พ.ร.ป.นี้มีจุดเด่นที่สำคัญอยู่ 3 ประการ คือ 1.เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น 2.ทำให้นักการเมืองส่วนหนึ่งที่ใช้อำนาจอิทธิพลทางการเมืองกระทำการทุจริต ต้องคิดคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะได้รับจากกฎหมายมากขึ้น ไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางกฎหมายในการหลบหนีคดีจนขาดอายุความได้อีกต่อไป และ 3.สร้างความยุติธรรมให้กับสังคมด้วยการสามารถยึดทรัพย์สิน เงินทองที่จำเลยทุจริตเอาไปกลับคืนมาเป็นของแผ่นดิน รวมถึงการเรียกค่าเสียหาย เมื่อมีการพิจารณาคดีลับหลังจำเลยต่อเนื่องได้จนมีคำพิพากษาถึงที่สุด ซึ่งถือเป็นการสร้างความยุติธรรมให้กับสังคมส่วนรวม

 

ที่มา : มติชนออนไลน์