สกลธี ปราศรัยใหญ่สุดท้าย สัญญาหน้าพระเจ้าตาก ไม่ยอมให้มีคอร์รัปชั่นในกทม.

สกลธี ปราศรัยใหญ่เวทีสุดท้าย สัญญาต่อหน้าพระเจ้าตากสิน “จะไม่ยอมให้คอร์รัปชั่นในระบบราชการไทยอยู่เหนือชีวิตของคนกรุงเทพฯ”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่วงเวียนใหญ่ นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 3 แบบไม่สังกัดพรรคการเมือง ขึ้นปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้าย ว่า จากประสบการณ์ทำงานเป็นรองผู้ว่าฯ กทม. มาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา จากการจัดสรรงบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพ ว่าคนกรุงเทพฯ กำลังเสียโอกาสและขาดทุนกับการใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้ ซึ่งถ้ายังไม่สามารถจัดความสำคัญในการใช้งบประมาณได้ ก็เป็นเรื่องยากที่จะเพิ่มเติมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก ที่ทำให้ตนมาสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. ในครั้งนี้ 

“ขอโอกาสให้ผม สกลธี และทีมคนรุ่นใหม่ ได้เข้าไปบริหารกรุงเทพอย่างสร้างสรรค์ เราตั้งใจ อยากเห็นกรุงเทพฯ ดีกว่านี้ และเราเชื่อว่า พวกเราทำได้ ทำให้กรุงเทพดีกว่านี้ได้จริงๆ” นายสกลธีกล่าว

นายสกลธีกล่าวว่า ตนเองจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ของ กทม. รวมทั้งให้คำสัญญากับชาว กทม. ที่จะออกมาเทคะแนนให้กับตนในวันที่ 22 พ.ค. นี้ ต่อหน้าพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณวงเวียนใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่ปราศรัยในแนวทางการทำงานของตนเองในฐานะผู้ว่าฯ

“ผมขอให้คำมั่นสัญญาวันนี้ ต่อหน้าองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผมจะไม่ยอมให้คอร์รัปชั่นในระบบราชการไทยอยู่เหนือชีวิตของคนกรุงเทพฯ ทุกคน เราจะไม่ทนกับคอรัปชั่นต่างๆ มากมายที่อยู่รายรอบตัว และกลไกคอร์รัปชั่นที่ทำให้กรุงเทพฯ ไม่เดินหน้าไปไหน

สิ่งนี้ต้องหมดไป ผมจะไม่ยอมให้กรุงเทพ ย่ำอยู่กับที่เหมือนที่ผ่านมา ผมเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ 1,430 วัน ที่ผมเป็นรองผู้ว่าจะแก้ปัญหากรุงเทพได้ตรงจุด เพราะผมรู้จักกรุงเทพฯ และปัญหาของกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี เพียงแต่ขาดโอกาสและอำนาจเต็มในการจัดการ” นายสกลธีกล่าว