ครม.ไฟเขียว ผังเมือง อุดรธานี รองรับการขยายตัวของเมือง

ครม.ไฟเขียว ผังเมือง อุดรธานี รองรับการขยายตัวของเมือง

ครม.ไฟเขียว ผังเมือง อุดรธานี รองรับการขยายตัวของเมืองครม.อนุมัติ แก้ผังเมือง อุดรธานี เพิ่มการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียว จากไม่เกินร้อยละ 5 เป็นไม่เกินร้อยละ 10 รองรับการขยายตัวของเมือง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอสาระสำคัญของร่างประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นในพื้นที่บางบริเวณ ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้เพิ่มขึ้น จากไม่เกินร้อยละ 5 เป็น ไม่เกินร้อยละ 10 ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี พ.ศ. 2553


เนื่องจากพบว่าพื้นที่อนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานีฯ มีแนวโน้มไม่เพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของเมือง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ