“ชาติชาย” แนะ “ยุบ-ควบรวม” ท้องถิ่นหลังเลือกตั้ง เชื่อคสช.เคลียร์ม.44 ก่อนกาบัตร

เมื่อวันที่ 7 มกราคม นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่า สัปดาห์หน้ากรธ.จะงดประชุม กรธ.แต่ละคนจะกลับไปพิจารณารายงานเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแต่ละหมวด ตามที่ได้รับมอบหมาย ส่วนการพิจารณาแก้ไขกฎหมาย 6 ฉบับ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นนั้น ต้องรอดูว่า จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อไร ซึ่งเชื่อว่า ใช้เวลาในการพิจารณาไม่นาน เพราะคงจะแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ ผู้บริหารและสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอเท่านั้น ส่วนตัวเห็นว่า ในแง่ของการยุบ ควบรวม ส่วนท้องถิ่น แม้จะเป็นแนวคิดในเชิงปฏิรูป แต่จะใช้เวลานาน เนื่องจากต้องสอบถามความคิดเห็นประชาชน ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ

นายชาติชาย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ที่ในทางปฏิบัติต้องใช้เวลา เช่น การโอนทรัพย์สิน ดังนั้น ตามหลักการแล้ว จึงไม่น่าจะมีการยุบหรือควบรวมส่วนท้องถิ่นก่อนการเลือกตั้ง โดยตรงนี้สามารถแยกออกจากกันแล้วทำคู่ขนานกันไปได้ในภายหลัง สำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่นที่ยังถูกมาตรา 44 แขวนอยู่นั้น เชื่อว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเคลียร์ตรงนี้ให้จบก่อนจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่จะครบวาระตามที่คสช.ต่ออายุให้รักษาการทั้งประเทศในเดือนพฤษภาคมนี้ ใครที่ตรวจสอบแล้วว่ามีมูลก็ต้องดำเนินการต่อไป ส่วนใครไม่มีมูลก็ต้องคืนสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากฟ้องร้องกันภายหลัง
ที่มา มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ