เปิดทรัพย์สิน สรรเสริญ แก้วกำเนิด-ภรรยา รวย 133 ล้าน

FILE PHOTO : Thephuketnews.com

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน พล..สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีประชาสัมพันธ์-ภรรยา รวย 133 ล้าน เจ้าของธุรกิจร้านเพชร

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (...) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ พล..สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรณีดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐทุก 3 ปี

โดย พล..สรรเสริญแจ้งว่า ตนเอง และนางณิชุบล แก้วกำเนิด คู่สมรส ซึ่งแจ้งว่าเป็นเจ้าของธุรกิจ ร้านเพชรมณฑิรา และถือหุ้นในบริษัท ไทยเทเนี่ยม เบฟเวอร์เรจ จำกัด บริษัท แทบออนไลน์ ดิจิตัล จำกัด และบริษัท บีเจ ฟู้ดกรุ๊ป จำกัด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 133,760,211 บาท เป็นทรัพย์สินของ พล..สรรเสริญ 29,250,877 บาท เป็นของนางณิชุบล 104,509,334 บาท นอกจากนี้แจ้งว่า มีหนี้สินจากการกู้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งสิ้น 12,396,804 บาท

สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินฝากของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 3,569,629 บาท เงินลงทุนของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 37,455,581 บาท ที่ดินของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 11,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 8,520,000 บาท ยานพาหนะของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 5,990,000 บาท 

ทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 5 รายการ มูลค่ารวมกัน 67,225,000 บาท ได้แก่ นาฬิกาข้อมือ 4 หน่วย กำไลเพชรและแหวนเพชร 3 หน่วย แหวนเพชร 16 หน่วย ต่างหู 31 หน่วย นาฬิกา สร้อยข้อมือเพชร สร้อยเพชร 24 หน่วย

พล..สรรเสริญแจ้งว่า มีรายได้ต่อปี 5,003,249 บาท เป็นเงินเดือน 1,743,249 บาท เป็นรายได้จากการขายรถยนต์ 3,260,000 บาท นางณิชุบลมีรายได้ต่อปี 4,286,938 บาท โดยเป็นรายได้จากค่าจ้างจากการรับงานพาร์ตไทม์ 110,000 บาท ขายเครื่องประดับ 3,400,000 บาท เงินปันผลจากการถือหุ้น ปันผลจากหุ้นสามัญ และดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ รวม 776,938 บาท