เปิดตัว ‘รพ.รวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62’ มุ่งดูแลสุขภาพระดับพรีเมี่ยม ในราคาที่เข้าถึงได้ ผ่านเทคโนโลยีทางการแพทย์มาตรฐานระดับสากล 

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมของไทยในปัจจุบันที่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับการเจริญเติบโตของชนชั้นกลาง ส่งผลให้ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและผู้สูงอายุเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไป อีกทั้งคนส่วนใหญ่เริ่มหันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ธุรกิจบริการด้านสุขภาพจึงตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้และเป็นธุรกิจที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ทั้งด้านทักษะฝีมือและการให้บริการเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลก็ยังคงสูงเป็นเงาตามตัวด้วย

จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมทุนก่อตั้ง ‘โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62’ ซึ่งตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 62 เป็นอาคารสูง 12 ชั้น รองรับผู้ป่วยได้ 144 เตียง พร้อมอาคารจอดรถ 8 ชั้น จอดรถได้มากถึง 200 คัน ด้วยเงินลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งได้จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธานในพิธีเปิด

นพ.สุนทร ศรีทา

‘รพ.รวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62’ พร้อมให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย-ศูนย์บริการเพื่อสุขภาพครบวงจร   

นพ.สุนทร ศรีทา ผู้บริหารและผู้อำนวยการ รพ.รวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 บอกถึงความพร้อมว่า โรงพยาบาลได้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 มีความพร้อมในการให้การรักษาอย่างเต็มรูปแบบ ผู้ป่วยสามารถเข้ามาใช้บริการและมีแพทย์ประจำตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีศูนย์บริการทางการแพทย์ครบวงจร อาทิ ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์โรคหัวใจ, ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง และ ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก (MIS) เป็นต้น

“นโยบายที่โรงพยาบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ งดการใช้กระดาษในโรงพยาบาล ซึ่งข้อมูลทุกอย่างที่ผู้ใช้บริการได้รับจะถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล เพื่อลดการใช้กระดาษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการลดข้อผิดพลาดต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากมนุษย์ด้วย” ผู้บริหารและผู้อำนวยการ รพ.รวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 กล่าว

บรรยากาศภายใน รพ.รวมใจรักษ์

‘แนวคิดใหม่’ ของการดูแลสุขภาพ ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

นพ. สุนทร กล่าวถึงแนวคิดใหม่ในการดูแลสุขภาพของ รพ.รวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 ว่า เป็นการออกแบบการรักษาที่เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล โดยรพ.จะมีแพทย์เฉพาะทางผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขานั้นๆ เช่น ถ้ามีปัญหาเรื่องกระดูกข้อมือ ก็จะได้รับการดูแลจากแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางกระดูกข้อมือ ไม่ใช่แพทย์กระดูกทั่วไป ทำให้การดูแลรักษาละเอียดขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

และหากเจ็บป่วยฉุกเฉิน รพ.รวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 มีแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ซึ่งมีทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมด้านการช่วยชีวิตและการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์มาตรฐานสูง ที่สามารถรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินได้ในทุกสถานการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง

อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์

โรงพยาบาลระดับพรีเมี่ยมในราคาที่จับต้องได้

อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการบริหาร บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เผยถึงวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโรงพยาบาล ว่า เล็งเห็นถึงปัญหาด้านสาธารณสุขของไทย ที่มีความต้องการของผู้บริโภคในการเข้ารับบริการของโรงพยาบาลค่อนข้างสูง แต่ต้องประสบปัญหากับค่าใช้จ่ายที่สูงเกินความจำเป็น ทั้งยังมองว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง รพ.รวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 ขึ้นมา 

Advertisement

“เป้าหมายของ รพ.รวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 มีความต้องการให้เป็นโรงพยาบาลชั้นนำระดับพรีเมี่ยมที่ทุกคนเข้าถึงได้ในราคาที่สมเหตุสมผล มุ่งเน้นการดูแลแบบองค์รวม และการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ครอบคลุมการส่งเสริมการรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพเฉพาะบุคคล 

“ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเฉพาะโรคหลากหลายสาขามากกว่า 300 ท่าน รวมถึงทีมงานสหสาขาวิชาชีพที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบริการที่อบอุ่นเป็นกันเอง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและความประทับใจของผู้เข้ารับบริการ ในราคาที่สามารถเข้าถึงได้” อภิรักษ์ เล่า  

พญ. จันทรตรี ดารกานนท์

การดูแลรักษาสุขภาพที่ออกแบบมาเฉพาะคุณ

    พญ.จันทรตรี ดารกานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เล่าให้ฟังถึงการออกแบบการรักษาที่มองลึกลงไปในระดับปัจเจกบุคคล เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งการใช้ชีวิต การตอบสนองต่อการรักษา และอาหารการกิน ดังนั้น การวางแผนและออกแบบการรักษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด จึงจำเป็นต้องดูปัจจัยและองค์ประกอบโดยรวมของผู้ป่วยคนนั้น
    “เรามีการออกแบบการดูแลผู้ป่วยแบบเฉพาะบุคคล (Personalization) ซึ่งโรงพยาบาลของเรามีแพทย์ประจำหอผู้ป่วยในลักษณะของ co-ordinating doctor ที่มีความเข้าใจและใกล้ชิดในตัวผู้ป่วยค่อนข้างมาก ซึ่งแพทย์ท่านนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการดูแลรักษา เช่น หากผู้ป่วยต้องพบแพทย์ที่เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ อีก 2-3 ท่าน แพทย์ผู้เป็นเจ้าของไข้จะเป็นผู้ดูแลประสานงาน ทำให้มีความต่อเนื่องในการรักษา รวมถึงแพทย์จะช่วยตรวจสอบ และเฝ้าระวังค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการตรวจรักษาส่วนเกินที่ไม่จำเป็น

“นอกจากนี้ รพ.รวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 ให้บริการด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล อาทิ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT Scan ที่มีจำนวนสไลซ์ 443 สไลซ์ ช่วยลดปริมาณรังสีได้กว่า 80% และเครื่อง MRI 3.0T TESLA ลดเวลาในการตรวจสูงสุดถึง 50% เป็นต้น ส่งผลให้แพทย์มีข้อมูลที่แม่นยำและครบถ้วน ช่วยในการตัดสินใจรักษาอย่างถูกต้องและรวดเร็วขึ้น” พญ.จันทรตรี เผย

ณัฐพล เดชวิทักษ์

เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพบริการด้านการแพทย์ให้ผู้ป่วย

ณัฐพล เดชวิทักษ์ รองกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บอกว่า ในอนาคตเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญทางการแพทย์และการให้บริการมากขึ้น  รวมถึงเข้ามาช่วยสื่อสารกับคนไข้ให้ง่ายมากขึ้น ซึ่งแม้ว่าเทคโนโลยีของโรงพยาบาลจะมีความเจริญก้าวหน้าไปมากเพียงใด แต่ทีมแพทย์และบุคลากรของ รพ.รวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 ก็มีความพร้อมและความรู้ความสามารถเท่าทันเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้สะดวกมากขึ้น

“เทคโนโลยีทางการสื่อสารและการแพทย์ จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แพทย์และผู้ป่วยสามารถติดต่อสื่อสาร รวมถึงเข้าถึงการรักษาได้ง่ายมากขึ้น โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาโรงพยาบาล หรือคนที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องเดินทางเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ แต่สามารถติดต่อสื่อสารและทำการรักษาผ่านเทคโนโลยีได้เลย เช่น แพทย์ที่อยู่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ สามารถพูดคุยประสานงานกับแพทย์ที่อยู่โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ ซึ่งเทคโนโลยีจะเป็นตัวกลางที่จะช่วยเชื่อมต่อข้อมูลของแพทย์และผู้ป่วยได้สะดวกและทำให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด” ณัฐพล ทิ้งท้าย  

กล่าวได้ว่า รพ.รวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 ถือเป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมครอบคลุมครบทุกด้าน ทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงและได้มาตรฐานระดับสากล รวมถึงทีมแพทย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากหลากหลายสาขา ที่จะมาร่วมกันดูแลสุขภาพของผู้เข้ารับบริการอย่างใกล้ชิดในราคาที่จับต้องได้ เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน

ติดต่อโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ https://bit.ly/3LSc6rK