สนจ. จัดแถลงข่าว “ปิยมหาราชานุสรณ์ 2566” ชวนคนไทยจุดพลังเพื่อโลกยั่งยืน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) จัดงานแถลงข่าว “ปิยมหาราชานุสรณ์ 2566” ภายใต้แนวคิด “จุดพลังเพื่อโลกยั่งยืน”

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับงาน “ปิยมหาราชานุสรณ์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปิยมหาราช พระผู้พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในปีนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) จัดงานแถลงข่าว “ปิยมหาราชานุสรณ์ 2566” ภายใต้แนวคิด “จุดพลังเพื่อโลกยั่งยืน” 

โดยมี นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.), นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานปิยมหาราชานุสรณ์ 2566 และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมงาน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) กล่าวว่า งานปิยมหาราชานุสรณ์ 2566 “จุดพลังเพื่อโลกยั่งยืน” จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกล ทรงวางรากฐานงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในหลากหลายมิติ อาทิ ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านคมนาคม รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการจัดตั้งกรมป่าไม้ขึ้น เพื่อป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมเชิญชวนชาวจุฬาฯ และประชาชนบริจาคโลหิต และร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับนิสิตที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

“วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งชาวจุฬาฯ ต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นโอกาสที่ดีในการเชิญชวนชาวจุฬาฯ ทั้งนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์และทุนอาหารกลางวัน ให้กับนิสิตที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาคมจุฬาฯ และสังคมโดยรวม รวมท้ังโครงการเลือดชมพู (CU Blood) “เติมเลือดใหม่ ช่วยคนไทย ไม่ขาดเลือด” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สนจ. และนิสิตปัจจุบัน ที่จะเชิญชวนและรณรงคให้นิสิต นิสิตเก่า อาจารย์ บุคลากรของจุฬาฯ และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยไม่ให้ขาดเลือดตลอดทั้งปี โดยมีเป้าหมายสำหรับยอดผู้บริจาคจำนวน 4,000 คน เป็นรายใหม่ไม่น้อยกว่า 800 คน ระหว่างวันที่ 24-29 ตุลาคม 2566”

ด้าน ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวว่า จุฬาฯ ยังคงสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จวบจนปัจจุบัน ได้น้อมนำเป็นแนวทางในการวางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนจุฬาฯ ไว้ 3 ด้าน คือ Future Leaders ผู้นำแห่งอนาคต Impactful Research & Innovation งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีประโยชน์สูงเพื่อสังคม และ Sustainability การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับธีมการจัดงานในปีนี้ ภายใต้แนวคิด “จุดพลังเพื่อโลกยั่งยืน” โดยจุฬาฯ ตั้งเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2050 

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ

สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นตลอดงาน ปิยมหาราชานุสรณ์ 2566 จะคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ด้วยการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน หรือเรียกว่าการจัดงานคาร์บอนนิวทรัล อีเว้นท์ (Carbon Neutral Event) เพื่อรับผิดชอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีหน่วยงาน องค์กรต่างๆ มาร่วมเทิดพระเกียรติผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัด Exclusive Exhibition แสดงภาพถ่าย และเครื่องใช้หาชมยากในสมัยรัชกาลที่ 5 วิดีทัศน์เทิดพระเกียรติ “พระปิยมหาราช ต้นธารสู่ความยั่งยืน”กิจกรรม CU Alumni Talk : “จุดพลังเพื่อโลกยั่งยืน” ละครเวทีเทิดพระเกียรติพระปิยมหาราช ชุด “Net Zero Hero สานต่อพระราชปณิธานความยั่งยืน” การแสดงดนตรีวง CU Band และศิลปินนิสิตเก่าจุฬา รวมถึงกิจกรรมระดมทุนบริจาคทุนจุฬาสงเคราะห์ และทุนอาหารกลางวัน เพื่อสร้างรากฐานทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตที่ประสบปัญหาด้านทุนทรัพย์ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความยั่งยืน 

ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 073-3-51890-1 บัญชีชื่อ มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และติดตามรับชม Live สด กิจกรรมวันปิยมหาราชานุสรณ์ ในวันที่ 23 ตุลาคม ได้ทาง Facebook Page: Backbone MCOT, Chulalongkorn University และ Chula Alumni